Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng trực thăng

Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng trực thăng

10/06/2017 Mức cơ bản
Chuyến bay thử nghiệm để khảo sát khả năng vận chuyển hành khách của trực thăng, tuyến đường giữa thành phố Hồ Chí Minh với các sân bay địa phương đã được chính quyền địa phương phê duyệt.
Bài viết khác