Xem xét thận trọng trên các cây cầu

Xem xét thận trọng trên các cây cầu

21/12/2018 Mức cơ bản
Hầu hết các cây cầu đường bộ và đường sắt chỉ được kiểm tra bằng bằng mắt, nếu có bất kỳ kiểm tra nào. Cứ vài tháng, các kỹ sư phải leo qua công trình để lỗ nực tìm ra các vấn đề trước khi cây cầu có những dấu hiệu rõ ràng về thiệt hại.
Bài viết khác