Cầu Thiên niên kỉ - Cây cầu lung lay ở London

Cầu Thiên niên kỉ - Cây cầu lung lay ở London

22/10/2018 Mức trung cấp
Khi cây cầu Thiên niên kỉ London được mở cửa vào tháng 6 năm 2000, nó lung lay đến mức báo động. Điều này thu hút sự quan tâm khổng lồ của công chúng và cây cầu được biến tới với tên cầu 'lung lay' của London.
Bài viết khác