Những nhà khoa học tình cờ

Những nhà khoa học tình cờ

28/01/2019 Mức trung cấp
Cốt lõi của việc khám phá khoa học luôn rất gần với một nghịch lý. Giả sử bạn biết trước những gì bạn đang tìm kiếm, thì việc bạn tìm ra nó khó có thể được coi là một khám phá, bởi vì người ta đã dự đoán được nó từ trước rồi.
Rong biển ở New Zealand

Rong biển ở New Zealand

17/01/2019 Mức cơ bản
Những nhà tự nhiên học nghiệp dư

Những nhà tự nhiên học nghiệp dư

21/12/2018 Mức trung cấp
Bài viết khác