Chán ... hoá ra lại thú vị hơn bạn tưởng

Chán ... hoá ra lại thú vị hơn bạn tưởng

01/06/2018 Mức trung cấp
Điều bình thường về cảm xúc hoá ra lại thú vị hơn chúng ta tưởng. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác buồn chán là như thế nào – chúng ta không thể giữ tâm trí mình tập trung vào bất cứ thứ gì, thời gian như kéo dài hơn, và tất cả những gì bạn có thể làm dường như đều không làm bạn cảm thấy đỡ hơn. 
Bài viết khác