Marcel Bich - Nhà chế tạo bút bi

Marcel Bich - Nhà chế tạo bút bi

25/04/2017 Mức cơ bản
Người đàn ông đã chuyển sản phẩm xa xỉ trở thành vật dụng hàng ngày
Bài viết khác
Con người trong thế giới robot

Con người trong thế giới robot

02/12/2016 Mức trung cấp
Bộ não ba trong một

Bộ não ba trong một

07/11/2016 Mức trung cấp