Tại sao Apple là tương lai của chủ nghĩa tư bản

Tại sao Apple là tương lai của chủ nghĩa tư bản

18/08/2018 Mức trung cấp
Với Apple Inc. hiệncó vốn hóa thị trường vượt quá 1 nghìn tỷ đô la, thật dễ hiểu rằng thời điểm này thuộc về sự thống trị của tất cả các công ty và công nghệ quá lớn trong cuộc sống của chúng ta.
Bài viết khác