Xe buýt Luân Đôn sử dụng nhiên liệu mới: Cà phê

Xe buýt Luân Đôn sử dụng nhiên liệu mới: Cà phê

02/12/2017 Mức cơ bản
Doanh nghiệp khởi nghiệp Anh quốc ở mảng Công nghệ sinh học hợp tác với hảng Shell (RDSB) và Trung tâm Năng lượng để tạo ra nhiên liêu cà phê để sử dụng cho xe buýt ở Luân Đôn chạy bằng động cơ Diesel .
Bài viết khác