Factbox: So sánh các hiệp định thương mại châu Á -Thái Bình Dương

Factbox: So sánh các hiệp định thương mại châu Á -Thái Bình Dương

19/05/2017 Mức cơ bản
Cuối tuần này, các bộ trưởng thương mại của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương – APEC sẽ họp mặt để thảo luận về các hiệp ước thương mại cũng như các thỏa thuận tiềm năng tại Hà Nội, Việt Nam.
Bài viết khác
Một ly cà phê giá bao nhiêu tiền?

Một ly cà phê giá bao nhiêu tiền?

27/02/2017 Mức trung cấp