Những lợi ích dành cho người thông thạo song ngữ lớn đến mức nào?

Những lợi ích dành cho người thông thạo song ngữ lớn đến mức nào?

19/10/2018 Mức cơ bản
Vấn đề toàn cầu hóa từ lâu đã là một nét đặc trưng của các buổi tọa đàm kinh doanh, và một trong những yếu tố then chốt trong đó là trao đổi thông tin. Ngôn ngữ kết nối những tiếp điểm trong cộng đồng toàn cầu, cho phép thông tin lưu chuyển và các ý tưởng được chia sẻ giữa các cộng đồng quốc tế.
Lịch sử về lụa tơ tằm

Lịch sử về lụa tơ tằm

30/07/2018 Mức cơ bản
Bài viết khác