32 câu nói tuyệt vời để truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực

32 câu nói tuyệt vời để truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực

09/01/2017 Mức trung cấp
Các tổ chức và những người mà không nắm lấy sự thay đổi sẽ rơi khỏi cuộc chơi và trở nên trì trệ. Khi bạn đang lo lắng dự đoán về một sự thay đổi - hoặc ở giữa một thách thức, hãy chọn lấy một trong trích dẫn này để giúp bạn hoặc nhóm của bạn vượt qua nó.
Bài viết khác