Làm thế nào để tránh thu thuế theo kiểu 'vặt lông vịt'

Làm thế nào để tránh thu thuế theo kiểu 'vặt lông vịt'

23/06/2017 Mức cơ bản
Jean-Baptiste Colbert, là Bộ trưởng Tài chính Pháp trong suốt triều đại của vua Louis XIV ở thế kỷ 17, cho biết: 'Nghệ thuật đánh thuế cốt ở việc vặt lông vịt (ngỗng) để làm sao thu được số lượng lông lớn nhất với số tiếng kêu nhỏ nhất'
Bài viết khác