Giảm thuế cho người có thu nhập thấp

Giảm thuế cho người có thu nhập thấp

17/08/2017 Mức cơ bản
Đề xuất mới nhất của Bộ Tài chính về việc giảm mức thuế thu nhập từ 7 xuống 5 sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho người có thu nhập dưới 10 triệu đồng (450 USD) mỗi tháng.
Bài viết khác