Không phát hành tiền lẻ vào dịp Tết

Không phát hành tiền lẻ vào dịp Tết

22/01/2018 Mức cơ bản
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ không phát hành tiền giấy mới có mệnh giá thấp hơn 5.000 đồng (22 xu Mỹ) vào dịp Tết (Tết Nguyên đán) để cắt giảm chi phí.
Bài viết khác