Cổ phiếu Châu Á leo lên mức cao nhất trong 19 tháng - sự vững mạnh của đồng Đôla

Cổ phiếu Châu Á leo lên mức cao nhất trong 19 tháng - sự vững mạnh của đồng Đôla

21/03/2017 Mức trung cấp
Vào hôm thứ ba cổ phiếu châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng do tiềm năng kích thích kinh tế tại Mỹ đã đẩy giá đồng USD, sản lượng trái phiếu và chứng khoán Phố Wall tăng.
Bài viết khác