Toàn văn bài phát biểu của phó tổng thống Mike Pence về Trung Quốc

Toàn văn bài phát biểu của phó tổng thống Mike Pence về Trung Quốc

08/10/2018 Mức trung cấp
​Cám ơn Ken (Kenneth R. Weinstein, chủ tịch Viện Hudson) vì lời giới thiệu hào phóng đó. Xin chào các thành viên ban trị sự, Tiến sĩ Michael Pillsbury, các vị khách quý, và toàn thể mọi người, những người, đúng với sứ mệnh của mình, 'nghĩ về tương lai theo những cách không bình thường' – thật vinh dự khi được quay trở lại Viện Hudson.
Bài viết khác
Đưa quế sang Châu Âu

Đưa quế sang Châu Âu

28/06/2018 Mức trung cấp