Để cứu tê giác, nơi đây người ta cho phép nổ súng bắn người, 50 tay săn trộm đã bỏ mạng

Để cứu tê giác, nơi đây người ta cho phép nổ súng bắn người, 50 tay săn trộm đã bỏ mạng

22/03/2017 Mức cơ bản
Công viên quốc gia Kaziranga đã phải đưa ra một quyết định khó khăn và gây tranh cãi khi cho phép các nhân viên bảo tồn được phép nổ súng và thậm chí tiêu diệt những kẻ săn trộm tiềm năng trong công viên. Tính đến nay, đã có 50 tay săn trộm bỏ mạng tại công viên này.
Bài viết khác