Thuộc địa của chim cánh cụt vua lớn nhất thế giới đã giảm mạnh đến 90%

Thuộc địa của chim cánh cụt vua lớn nhất thế giới đã giảm mạnh đến 90%

08/08/2018 Mức trung cấp
Các nhà khoa học cảnh báo: Số lượng chim cánh cụt vua ở vùng Île aux Cochons xa xôi đã giảm từ 2 triệu con xuống còn 200,000 con. Các nhà nghiên cứu cảnh cáo: Đàn chim cánh cụt vua lớn nhất hành tinh đã giảm gần 90% trong ba thập kỷ.
Bài viết khác
Đưa quế sang Châu Âu

Đưa quế sang Châu Âu

28/06/2018 Mức trung cấp