Ford công kích lệnh cấm nhập cư của Trump trong khi  GM và Fiat vẫn lặng tiếng

Ford công kích lệnh cấm nhập cư của Trump trong khi GM và Fiat vẫn lặng tiếng

05/02/2017 Mức trung cấp
Hôm thứ hai, trong khi các hãng sản xuất ô tô lớn khác vẫn lặng hơi với lệnh cấm nhập cư một phần của tổng thống Trump thì hãng Ford đã lên tiếng đồng thời chỉ trích các chính sách mới được ban hành.
Bài viết khác