Bài diễn văn nhậm chức Tổng thống của Donald Trump | Bài toàn văn

Bài diễn văn nhậm chức Tổng thống của Donald Trump | Bài toàn văn

21/01/2017 Mức trung cấp
Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn.
Bài viết khác
Mùa Yêu Thương

Mùa Yêu Thương

17/01/2017 Mức cơ bản
Phương pháp lột xác trong năm mới

Phương pháp lột xác trong năm mới

15/01/2017 Mức trung cấp
Hãy bắt lấy sự thay đổi

Hãy bắt lấy sự thay đổi

12/01/2017 Mức trung cấp