Thế kỷ 21: Áp dụng giảng dạy thông qua tạp chí

Thế kỷ 21: Áp dụng giảng dạy thông qua tạp chí

20/02/2017 Mức cơ bản
Tôi không có sách giáo khoa, và cũng không cần nó. Tôi sử dụng tạp chí và những cuốn sách phổ thông trong lớp học của tôi. Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, và tạp chí là phương tiện cho việc truyền tải những thông tin mới nhất trong lớp học.
Lợi ích của việc học tiếng Anh

Lợi ích của việc học tiếng Anh

15/02/2017 Mức trung cấp
Bài viết khác
Hãy bắt lấy sự thay đổi

Hãy bắt lấy sự thay đổi

07/02/2017 Mức trung cấp