Việt Nam thiếu nguồn nhân lực du lịch

Việt Nam thiếu nguồn nhân lực du lịch

21/02/2018 Mức trung cấp
Ngành du lịch Việt Nam đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây đến mức không có đủ nhân lực đạt tiêu chuẩn để phục vụ cho sự tăng nhanh như vậy.
Tết ta đang đến gần!

Tết ta đang đến gần!

09/02/2018 Mức cơ bản
Ngày Tết Ông Táo

Ngày Tết Ông Táo

08/02/2018 Mức trung cấp
Bài viết khác