Cướp ở Malaysia cố gắng đập vỡ tủ kính trang sức

Cướp ở Malaysia cố gắng đập vỡ tủ kính trang sức

26/07/2017 Mức cơ bản
Cứng như kính! Những tên cướp trang bị búa tạ cố gắng thử hết lần này đến lần khác để tìm đường đập vỡ tủ trưng bày trang sức to lớn lại cứng chắc - và thất bại thảm hại
Nhấn chìm môi trường

Nhấn chìm môi trường

23/07/2017 Mức cơ bản
Bài viết khác