Đa số giới trẻ Mỹ không thể vượt qua bài kiểm tra kiến thức phổ thông toàn cầu, bạn có thể không?

Đa số giới trẻ Mỹ không thể vượt qua bài kiểm tra kiến thức phổ thông toàn cầu, bạn có thể không?

23/11/2017 Mức trung cấp
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy rằng ngay cả những người Mỹ đã tốt nghiệp Đại học vẫn phải học rất nhiều về thế giới xung quanh họ. Hãy thử đánh giá khả năng hiểu biết của bạn thông qua những câu hỏi của chúng tôi.
Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

20/11/2017 Mức cơ bản
Bài viết khác
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

10/11/2017 Mức trung cấp
Bão số 12 làm chết 69 người

Bão số 12 làm chết 69 người

09/11/2017 Mức cơ bản
Học tiếng Anh qua tạp chí Timeline

Học tiếng Anh qua tạp chí Timeline

08/11/2017 Mức trung cấp
Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

07/11/2017 Mức trung cấp