Người Việt Nam không hạnh phúc như bạn nghĩ - theo một báo cáo toàn cầu mới

Người Việt Nam không hạnh phúc như bạn nghĩ - theo một báo cáo toàn cầu mới

22/03/2017 Mức cơ bản
Việt Nam xếp thứ 94 trong danh sách 155 nền kinh tế trong báo cáo về Hạnh Phúc được thực hiện bởi Liên Hiệp Quốc, theo đó Việt Nam xếp sau Thái Lan và Malaysia.
Việt Nam trong mắt người Anh

Việt Nam trong mắt người Anh

21/03/2017 Mức trung cấp
Bài viết khác