Tại sao Pháp cấm Smartphone ở trường trong khi Mỹ lại cho phép nhiều sinh viên sử dụng

Tại sao Pháp cấm Smartphone ở trường trong khi Mỹ lại cho phép nhiều sinh viên sử dụng

31/01/2019 Mức cơ bản
French lawmakers have voted to ban smartphones in schools, affecting kids up to the age of 14 or 15, as of the start of the new academic year in September.
​Phân loại xã hội

​Phân loại xã hội

21/01/2019 Mức cơ bản
Nên hay không nên bỏ Tết?

Nên hay không nên bỏ Tết?

01/12/2018 Mức trung cấp
Bài viết khác