Mặc cho những phản đối, bộ Tài chính vẫn tăng thuế môi trường đối với  xăng dầu

Mặc cho những phản đối, bộ Tài chính vẫn tăng thuế môi trường đối với xăng dầu

18/04/2018 Mức cơ bản
Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Thuế bảo vệ Môi trường. Từ tháng 7, mỗi lít xăng dầu sẽ phải tính thêm 1.000 đồng tiền thuế môi trường.
Bài viết khác
Ngày Tết Ông Táo

Ngày Tết Ông Táo

08/02/2018 Mức trung cấp