Ứng dụng tư vấn bác sĩ của Việt Nam giành được sự hỗ trợ startup từ Google

Ứng dụng tư vấn bác sĩ của Việt Nam giành được sự hỗ trợ startup từ Google

26/05/2017 Mức cơ bản
eDoctor, một ứng dụng di động được phát triển bởi một công ty startup (khởi nghiệp) công nghệ Việt Nam, cho phép người dùng kết nối với các chuyên gia y tế, đã được chọn để nhận sự hỗ trợ tài chính và tư vấn miễn phí từ Google.
Bài viết khác