Bom xịt trong Nghiên cứu Khoa học: nhà khoa học Trung Quốc công bố đã tạo ra cặp song sinh nhờ chỉnh sửa gen

Bom xịt trong Nghiên cứu Khoa học: nhà khoa học Trung Quốc công bố đã tạo ra cặp song sinh nhờ chỉnh sửa gen

06/12/2018 Mức nâng cao
Tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chỉnh sửa bộ gen, một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã gây sốc bằng cách tuyên bố đã thay đổi bộ gen của các bé gái sinh đôi trong tháng này theo cách sẽ truyền sự thay đổi này cho các thế hệ tương lai. Theo nhà khoa học He Jiankui thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam ở Thâm Quyến, Trung Quốc, cho biết sự biến đổi này nhằm mục đích làm cho các tế bào của trẻ em đề kháng với HIV.
Bài viết khác