Sốt thung lũng Rift có thể là 'dịch Zika tiếp theo'

Sốt thung lũng Rift có thể là 'dịch Zika tiếp theo'

22/09/2017 Mức cơ bản
Loại vi-rút này - được lây truyền qua muỗi - có thể gây ra đại dịch lan tràn khi biến đổi khí hậu cho phép các loài côn trùng di chuyển xa hơn để tìm đến những vùng ôn đới.
Bài viết khác