Đường ống dẫn nước Trung Quốc an toàn với sức khỏe?

Đường ống dẫn nước Trung Quốc an toàn với sức khỏe?

23/05/2017 Mức cơ bản
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) - nhà cung cấp nước sạch chủ yếu cho thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định với người dân thành phố rằng ống nước gang dẻo của các công ty Trung Quốc không gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kỹ thuật
Bài viết khác