Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên được ra mắt ở Đà Nẵng

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên được ra mắt ở Đà Nẵng

22/02/2017 Mức trung cấp
Ngân hàng sữa đã được mở vào thứ 5 tại một bệnh viện ở một tỉnh miền Trung Việt Nam của tỉnh cung cấp dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh với những nhu cầu đặc biệt.
Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kỹ thuật
Bài viết khác