Các công ty mía đường lớn ở Việt Nam đang đàm phán sát nhập

Các công ty mía đường lớn ở Việt Nam đang đàm phán sát nhập

24/04/2017 Mức cơ bản
Công ty cổ phần Thành Thành Công Tây Ninh, một công ty con của tập đoàn Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang có kế hoạch hợp nhất.
Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kỹ thuật
Bài viết khác