Falkirk Wheel - Một thành tựu kỹ thuật độc đáo

Falkirk Wheel - Một thành tựu kỹ thuật độc đáo

11/12/2018 Mức trung cấp
Falkirk Wheel ở Scotland là thang máy nâng thuyền đầu tiên và duy nhất của thế giới. Khai trương vào năm 2002, nó là trung tâm của dự án liên kết Thiên niên kỷ 84,5 triệu bảng đầy tham vọng nhằm khôi phục việc đi lại khắp Scotland bằng cách kết nối lại các tuyến đường thủy lịch sử của kênh Forth & Clyde và kênh Union.
Bài viết khác