5 cách mà mạng xã hội làm thay đổi cuộc sống hằng ngày của chúng ta

5 cách mà mạng xã hội làm thay đổi cuộc sống hằng ngày của chúng ta

14/03/2017 Mức cơ bản
Soren Gordhamer viết và tư vấn cho chúng ta cách sử dụng các công nghệ đương thời sáng tạo hơn và hiệu quả hơn khi, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội. Ông là tác giả của cuốn 'Wisdom 2.0'
Bài viết khác