Úc điều tra Facebook, Google 'lũng đoạn truyền thông'

Úc điều tra Facebook, Google 'lũng đoạn truyền thông'

09/12/2017 Mức cơ bản
Cơ quan quản lý cạnh tranh của Úc đã bắt đầu điều tra xem liệu ảnh hưởng của Facebook và Google có làm hại đến giới truyền thông hay không.
Bài viết khác