Các nhà đầu tư năng lượng mặt trời: tính giá 2500-3000 VNĐ/ kwh sẽ khả thi

Các nhà đầu tư năng lượng mặt trời: tính giá 2500-3000 VNĐ/ kwh sẽ khả thi

27/03/2017 Mức trung cấp
Ông cho biết Việt Nam không thể so sánh với Thái Lan và Philippines khi là một điểm đến đầu tư năng lượng mặt trời. Giá năng lượng mặt trời ở Thái Lan là 16 cent/ kwh (khoảng 3600 VNĐ/kwh).
Bài viết khác