Mark Zuckerberg nói về một cập nhật mới của Facebook chống lại các thông tin sai lệch

Mark Zuckerberg nói về một cập nhật mới của Facebook chống lại các thông tin sai lệch

16/12/2016 Mức trung cấp
Một vài tuần trước, tôi đã phác thảo một số dự án mà chúng tôi đang làm việc để xây dựng một cộng đồng cập nhật thông tin tốt hơn và chống lại các thông tin sai lệch. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một bản cập nhật về công việc chúng tôi đang bắt đầu tiến hành.
Bài viết khác
Liệu Việt Nam có chặn Facebook?

Liệu Việt Nam có chặn Facebook?

16/07/2015 Mức trung cấp