Nghệ thuật đúc khuôn sống

Nghệ thuật đúc khuôn sống

17/02/2019 Mức trung cấp
Julian Bames khám phá các câu hỏi đặt ra bởi Life-Casts, một cuộc triển lãm về khuôn đúc thạch cao của người sống và các vật thể mà ban đầu được sử dụng cho các mục đích khoa học.
Sự giao tiếp của loài voi

Sự giao tiếp của loài voi

18/12/2018 Mức nâng cao
Bài viết khác
Thú vui sưu tầm

Thú vui sưu tầm

05/06/2018 Mức cơ bản
Merry Christmas Vietnam!

Merry Christmas Vietnam!

10/12/2017 Mức cơ bản
Lễ hội hoa Tam giác mạch

Lễ hội hoa Tam giác mạch

30/11/2017 Mức cơ bản