Việt Nam được xếp thứ hai trên thế giới dành cho công việc giảng dạy tiếng Anh

Việt Nam được xếp thứ hai trên thế giới dành cho công việc giảng dạy tiếng Anh

28/03/2017 Mức cơ bản
Trang web ước tính rằng một giáo viên tiếng Anh người nước ngoài có thể kiếm được từ 1.200-2.200 USD mỗi tháng ở Việt Nam, nơi mà thu nhập trung bình hàng năm vào năm 2016 chỉ là 2.200 USD. TEFL Exchange đã phát hiện ra những nơi tốt nhất để dạy tiếng Anh trong năm 2017 sau khi phát biểu rằng năm 2016 là một năm tồi tệ và nhiều người muốn thoát khỏi những hỗn loạn của Brexit và Trump.
Bài viết khác
Lợi ích của việc học tiếng Anh

Lợi ích của việc học tiếng Anh

15/02/2017 Mức trung cấp
Hãy bắt lấy sự thay đổi

Hãy bắt lấy sự thay đổi

07/02/2017 Mức trung cấp