Thiếu nguồn nhân lực là nút thắt quan trọng trong cuộc cách mạng CNTT của Việt Nam

Thiếu nguồn nhân lực là nút thắt quan trọng trong cuộc cách mạng CNTT của Việt Nam

27/02/2017 Mức cơ bản
Việt Nam cần 1 triệu nhân lực về mảng công nghệ thông tin và bộ phận kỹ thuật nhưng hiện nay chỉ có khoảng 300000 người trong lĩnh vực này, điều này dẫn đến nhu cầu cải thiện chất lượng giáo dục của Việt Nam để phù hợp cho lợi ích của các công ty.
Bài viết khác
Lợi ích của việc học tiếng Anh

Lợi ích của việc học tiếng Anh

15/02/2017 Mức trung cấp
Hãy bắt lấy sự thay đổi

Hãy bắt lấy sự thay đổi

07/02/2017 Mức trung cấp
Học tiếng Anh cho sự đổi mới

Học tiếng Anh cho sự đổi mới

01/02/2017 Mức trung cấp
Phương pháp lột xác trong năm mới

Phương pháp lột xác trong năm mới

15/01/2017 Mức trung cấp