Nợ bảo hiểm xã hội đã ở mức 13 nghìn tỷ đồng

Nợ bảo hiểm xã hội đã ở mức 13 nghìn tỷ đồng

31/10/2016 Mức trung cấp
Quốc gia báo cáo tổng số nợ bảo hiểm xã hội đã hơn 13 nghìn tỷ đồng (582 triệu USD) tính đến cuối tháng 9 do nhiều nhà tuyển dụng đã trốn đóng phí bảo hiểm.