10 cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả dành cho học sinh sinh viên

10 cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả dành cho học sinh sinh viên

25/02/2017 Mức trung cấp
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà tuyển dụng dường như đánh giá dựa vào những thông tin cá nhân trên mạng xã hội của bạn nhiều hơn trước, vì vậy việc đảm bảo rằng bạn sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả có thể tạo cho bạn một lợi thế cạnh tranh khi bạn tốt nghiệp.
Bài viết khác
Con người trong thế giới robot

Con người trong thế giới robot

02/12/2016 Mức trung cấp