Từ trò chơi Flappy Bird và Politaire cho thấy Việt Nam không thiếu tài năng

Từ trò chơi Flappy Bird và Politaire cho thấy Việt Nam không thiếu tài năng

20/01/2017 Mức trung cấp
Sau game Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông xuất hiện vào đầu năm 2014, đánh dấu vị trí của Việt Nam trên thị trường thế giới, ngành công nghiệp game của Việt Nam đã phát triển một cách nhanh chống với nhiều xưởng game lớn và nhỏ.
Bài viết khác
Con người trong thế giới robot

Con người trong thế giới robot

02/12/2016 Mức trung cấp
Bộ não ba trong một

Bộ não ba trong một

07/11/2016 Mức trung cấp