Lạnh run trong vùng nhiệt đới:  Đông Nam Á đang phải đối mặt với 'cuộc khủng hoảng làm mát'

Lạnh run trong vùng nhiệt đới: Đông Nam Á đang phải đối mặt với 'cuộc khủng hoảng làm mát'

06/02/2018 Mức cơ bản
Đông Nam Á đang đối mặt với cuộc khủng hoảng làm mát vì ngày càng nhiều người sử dụng điều hòa nhiệt độ. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam và các nước láng giềng đã tăng 70% từ năm 2000 đến năm 2016.
Bài viết khác