Những con quạ thông minh biết sử dụng công cụ

Những con quạ thông minh biết sử dụng công cụ

23/03/2017 Mức trung cấp
Một con quạ Hawaii (trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ) đã sử dụng một công cụ để trích thức ăn từ một khúc gỗ như trong ảnh trên được phát hành vào ngày 14 tháng 9, 2016.
Bài viết khác
Con người trong thế giới robot

Con người trong thế giới robot

02/12/2016 Mức trung cấp
Bộ não ba trong một

Bộ não ba trong một

07/11/2016 Mức trung cấp