Công nghệ WTE: một giải pháp hay giúp tạo ra điện từ rác thải

Công nghệ WTE: một giải pháp hay giúp tạo ra điện từ rác thải

21/09/2017 Mức cơ bản
Việt Nam đang có kế hoạch gia tăng sản xuất điện từ rác thải nhằm giúp giảm ô nhiễm và giữ lại đất đai cho các mục đích khác ngoài việc làm các bãi đổ rác.
Bài viết khác
Marcel Bich - Nhà chế tạo bút bi

Marcel Bich - Nhà chế tạo bút bi

25/04/2017 Mức cơ bản