Thị trường nội địa: Bán cái bên trong

Thị trường nội địa: Bán cái bên trong

15/01/2019 Mức nâng cao
Khi bạn nghĩ về marketing, bạn có khả năng nghĩ nhiều hơn về marketing cho khách hàng của bạn: Làm thế nào có thể thuyết phục được nhiều người hơn mua cái mà bạn bán? Nhưng một thị trường khác cũng rất quan trọng: những nhân viên của bạn, những người có khả năng mang lại sự thú vị cho thương hiệu của bạn đến với khách hàng. Công việc giúp đỡ những nhà điều hành phát triển và thực hiện chiến dịch thương hiệu của chúng ta chưa có, đồng nghiệp và tôi tìm ra rằng những công ty thường xuyên bỏ qua lĩnh vực quyết định này.
Bài viết khác
Lịch sử về lụa tơ tằm

Lịch sử về lụa tơ tằm

30/07/2018 Mức cơ bản