Sinh viên ra trường thất nghiệp có thể là nguồn tài nguyên cho các startup

Sinh viên ra trường thất nghiệp có thể là nguồn tài nguyên cho các startup

18/01/2017 Mức trung cấp
Một số nhà phân tích bi quan về dự đoán rằng 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ vẫn thất nghiệp vào năm 2017, nhưng những người khác tin rằng
Bài viết khác
Giá thép bình ổn sẽ tăng nhẹ

Giá thép bình ổn sẽ tăng nhẹ

17/11/2016 Mức cơ bản