Người nước ngoài bị thách thức bởi quyền sở hữu căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Người nước ngoài bị thách thức bởi quyền sở hữu căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 Mức trung cấp
Các quy định hiện hành về đất đai dành cho quốc phòng đã đặt ra một thách thức cho người nước ngoài muốn sở hữu hợp pháp căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bài viết khác
Một ly cà phê giá bao nhiêu tiền?

Một ly cà phê giá bao nhiêu tiền?

27/02/2017 Mức trung cấp