William Hanson bàn về từ vựng cho thấy tầng lớp xã hội của bạn

William Hanson bàn về từ vựng cho thấy tầng lớp xã hội của bạn

19/10/2017 Mức trung cấp
Liệu từ ngữ của bạn có làm cho bạn có vẻ TẦM THƯỜNG không? Chuyên gia về lễ nghi William Hanson bật mí về việc tiếng lóng sẽ để lộ tầng lớp xã hội của bạn (và chữ 'T' vẫn bị cấm).
Bài viết khác