Định giá thương hiệu vẫn là một khái niệm mới cho các doanh nghiệp VN

Định giá thương hiệu vẫn là một khái niệm mới cho các doanh nghiệp VN

08/12/2017 Mức cơ bản
Không một thương hiệu nào của Việt Nam nằm trong danh sách 500 thương hiệu lớn trên thế giới, cho thấy các doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của việc xây dựng thương hiệu trong một thị trường toàn cầu hóa.
Lý do cần thận trọng với bitcoin

Lý do cần thận trọng với bitcoin

03/12/2017 Mức trung cấp
Bài viết khác
Panama: sự kết nối tuyệt vời

Panama: sự kết nối tuyệt vời

10/11/2017 Mức trung cấp
5 cách tiêu tiền để kiếm tiền

5 cách tiêu tiền để kiếm tiền

31/10/2017 Mức cơ bản