Nói lời khen ngợi trong tiếng Anh như thế nào?

Nói lời khen ngợi trong tiếng Anh như thế nào?

17/10/2018 Mức trung cấp
Bạn có thể sẽ dành lời khen cho ai đó vừa mới hoàn thành việc gì đó, cách ăn mặc … Bên dưới đây là những cấu trúc và những cụm từ dùng để bày tỏ lời khen đúng cách trong tiếng Anh.
Lịch sử của cái bắt tay

Lịch sử của cái bắt tay

17/10/2018 Mức trung cấp
Bài viết khác
Sự hình thành trí nhớ dài hạn

Sự hình thành trí nhớ dài hạn

05/08/2018 Mức trung cấp
Tư duy rõ ràng, trình bày mạch lạc

Tư duy rõ ràng, trình bày mạch lạc

17/05/2018 Mức trung cấp