Cách nói chuyện với bé để kích thích não bộ trẻ sơ sinh

Cách nói chuyện với bé để kích thích não bộ trẻ sơ sinh

04/06/2018 Mức trung cấp
Cách nói chuyện với bé điển hình – nói cao, phóng đại và lặp đi lặp lại nhiều lần- là một nguồn cảm hứng đối với các nhà ngôn ngữ học, những người nhận thức được tầm quan trọng của việc  bé nói chuyện ảnh hưởng đến việc học như thế nào.
Tư duy rõ ràng, trình bày mạch lạc

Tư duy rõ ràng, trình bày mạch lạc

17/05/2018 Mức trung cấp
Bài viết khác