Thay đổi từ ngữ - Thay đổi cuộc đời

Thay đổi từ ngữ - Thay đổi cuộc đời

23/03/2017 Mức trung cấp
Ngôn ngữ định hình hành vi của chúng ta và mỗi từ chúng ta sử dụng đều được thấm nhuần vô số ý nghĩa cá nhân. Những lời nói đúng cách có thể mang đến cho chúng ta tình yêu, tiền bạc và sự tôn trọng, trong khi những từ ngữ sai trí hay thậm chí từ ngữ đúng mà nói sai cách có thể dẫn đến một quốc gia đến chiến tranh.
Bài viết khác