Việc chuyển lợi nhuận và thuế vụ của Uber vẫn còn là những câu hỏi lớn

Việc chuyển lợi nhuận và thuế vụ của Uber vẫn còn là những câu hỏi lớn

15/06/2016 Mức trung cấp
Về phía thông tin rằng Uber Việt Nam chuyển 1 tỷ VNĐ ( gần $50, 000) mỗi ngày đến Hà Lan, Giám đốc Uber Việt Nam Đặng Việt Dũng phát biểu rằng hầu hết lợi nhuận được chuyển đến hội viên vận tải và tài xế ở Việt Nam.
Bài viết khác