Phế liệu từ tôm được sử dụng để làm thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học

Phế liệu từ tôm được sử dụng để làm thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học

09/03/2017 Mức trung cấp
Phế liệu từ tôm như đầu và vỏ đang được sử dụng để sản xuất thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học, mang lại lợi nhuận cao và giảm ô nhiễm không khí tại các nhà máy chế biến.
Bài viết khác