Phải chấm dứt sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ

Phải chấm dứt sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ

25/07/2017 Mức cơ bản
Hội thảo chuẩn bị cho Diễn đàn khu vực tư nhân Việt Nam sắp tới cho thấy cần phải có quy mô sản xuất lớn hơn cho ngành nông nghiệp.
Bài viết khác