Điều gì đang xảy ra trong thị trường ngân hàng bán lẻ?

Điều gì đang xảy ra trong thị trường ngân hàng bán lẻ?

13/04/2017 Mức cơ bản
Nhiều ngân hàng Việt Nam đã có báo cáo tỷ lệ tăng trưởng cao trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ trong những năm gần đây. Ngân hàng VietinBank báo cáo có tỷ lệ tăng trưởng cao trong ngân hàng bán lẻ với số dư nợ tăng 2,5 lần năm 2015 so với năm 2014 và 35% năm 2016 so với 2015
Bài viết khác