Donald Trump tăng gấp đôi chỉ trích lên 'cả hai bên' trong vụ bạo động Charlottesville

Donald Trump tăng gấp đôi chỉ trích lên 'cả hai bên' trong vụ bạo động Charlottesville

16/08/2017 Mức cơ bản
Trong một cuộc họp báo hỗn loạn, vị Tổng thống đã tuyên bố những người biểu tình cánh tả đang 'tấn công dữ dội' những người ủng hộ thuyết thượng đẳng da trắng, ông cho rằng 'cánh tả' cũng đáng bị chỉ trích nhiều như cánh hữu.
Bài viết khác
Walter Williams bàn về Bastiat

Walter Williams bàn về Bastiat

04/08/2017 Mức trung cấp