Tại sao hàng triệu phụ nữ Ấn Độ thất nghiệp?

Tại sao hàng triệu phụ nữ Ấn Độ thất nghiệp?

22/05/2017 Mức trung cấp
Những con số này rất chắc chắn - lần đầu tiên trong lịch sử những năm gần đây của Ấn Độ, không chỉ có sự suy giảm tỉ lệ tham gia của lao động nữ, mà còn có sự thu hẹp tổng số phụ nữ trong lực lượng lao động.
Bài viết khác
Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

07/04/2017 Mức trung cấp