Công viên giải trí Pháp đặt câu hỏi: Quạ có thể nhặt rác, tại sao bạn không thể?

Công viên giải trí Pháp đặt câu hỏi: Quạ có thể nhặt rác, tại sao bạn không thể?

04/09/2018 Mức cơ bản
Tuần này, công viên giải trí Puy du Fou ở phía tây nước Pháp đã đưa một số "nhân viên" mới vào dự án này: gồm sáu chú quạ được đào tạo, các thành viên trong họ nhà quạ sẽ làm những công việc nhặt những mẩu giấy nhỏ và điếu thuốc lá để có được thức ăn.
Bài viết khác
Đưa quế sang Châu Âu

Đưa quế sang Châu Âu

28/06/2018 Mức trung cấp