5 địa điểm mà ông Obama nên ghé thăm khi tới Việt Nam

5 địa điểm mà ông Obama nên ghé thăm khi tới Việt Nam

25/04/2017 Mức trung cấp
Nếu như ngài cựu tổng thống muốn tìm vài địa điểm để đi trong chuyến hành trình của ông thì, những chuyên gia đã chia sẻ tốp 5 những địa điểm thu hút mà ông nên xem xét ghé thăm.
Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

07/04/2017 Mức trung cấp
Bài viết khác