Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

12/03/2019 Mức trung cấp
Chào mọi người, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi là Hùng, một sinh viên của trường Đại học Kelaniya. Tôi đã đi du học hơn 6 năm và Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ mà tôi có thể sử dụng tốt.
Nghệ thuật đúc khuôn sống

Nghệ thuật đúc khuôn sống

17/02/2019 Mức trung cấp
Bài viết khác
​Phân loại xã hội

​Phân loại xã hội

21/01/2019 Mức cơ bản
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

03/01/2019 Mức trung cấp
Làm thế nào để tránh lũ lụt?

Làm thế nào để tránh lũ lụt?

29/12/2018 Mức trung cấp
Sự giao tiếp của loài voi

Sự giao tiếp của loài voi

18/12/2018 Mức nâng cao
Nên hay không nên bỏ Tết?

Nên hay không nên bỏ Tết?

01/12/2018 Mức trung cấp
Lợi ích của việc học tiếng Anh

Lợi ích của việc học tiếng Anh

26/10/2018 Mức trung cấp