Bốn lý do tại sao khuyến khích nghệ thuật sáng tạo lại quan trọng cho trẻ em

Bốn lý do tại sao khuyến khích nghệ thuật sáng tạo lại quan trọng cho trẻ em

15/06/2018 Mức trung cấp
Trường trung học Nigeria tập trung nhiều vào các môn STEM hơn là các môn học 'mềm mại' như Mỹ thuật, Âm nhạc, Kịch/ rạp hát và Ngôn ngữ (thay thế).
Thú vui sưu tầm

Thú vui sưu tầm

05/06/2018 Mức cơ bản
Bài viết khác