Học ngôn ngữ mới cải thiện lòng khoan dung như thế nào

Học ngôn ngữ mới cải thiện lòng khoan dung như thế nào

12/10/2019 Mức cơ bản
Có nhiều lợi ích khi biết nhiều hơn một ngôn ngữ. Ví dụ, điều có thể thấy rằng những người có tuổi khi luyện nói nhiều hơn một ngôn ngữ thì giảm thiểu đi khả năng giảm sút trí nhớ.
Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

12/03/2019 Mức trung cấp
Bài viết khác
Nghệ thuật đúc khuôn sống

Nghệ thuật đúc khuôn sống

17/02/2019 Mức trung cấp
​Phân loại xã hội

​Phân loại xã hội

21/01/2019 Mức cơ bản
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

03/01/2019 Mức trung cấp
Làm thế nào để tránh lũ lụt?

Làm thế nào để tránh lũ lụt?

29/12/2018 Mức trung cấp
Sự giao tiếp của loài voi

Sự giao tiếp của loài voi

18/12/2018 Mức nâng cao
Nên hay không nên bỏ Tết?

Nên hay không nên bỏ Tết?

01/12/2018 Mức trung cấp