Dầu vón cục tại bờ biển ở tỉnh Quảng Nam

Dầu vón cục tại bờ biển ở tỉnh Quảng Nam

27/02/2017 Mức cơ bản
Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng thu thập và kiểm tra những cục dầu làm bẩn bãi biển ở địa phương trong tuần qua.
Bài viết khác
Tết Âm lịch ở Việt Nam

Tết Âm lịch ở Việt Nam

25/01/2017 Mức cơ bản