Làn sóng xanh tràn vào lĩnh vực mua sắm chủ đạo

Làn sóng xanh tràn vào lĩnh vực mua sắm chủ đạo

17/08/2018 Mức cơ bản
Một nghiên cứu ở Anh đã chỉ ra rằng người tiêu dùng 'xanh' tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một nhóm có số lượng đáng kể trong tập thể những người mua hàng. Điều này có thể cho thấy những chính trị gia nào mà cho rằng chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một vấn đề của quá khứ thì những người đó có thể đã đánh giá sai lệch một cách trầm trọng về thái độ của cộng đồng.
Bài viết khác