Việt Nam dự thảo luật bảo vệ quyền chuyển giới

Việt Nam dự thảo luật bảo vệ quyền chuyển giới

18/10/2017 Mức cơ bản
Việt Nam đang tìm cách soạn thảo một đạo luật cung cấp tư cách pháp nhân chính thức cho người chuyển giới, kể cả những người đã trải qua phẫu thuật chuyển giới và những người không chuyển giới.
Bài viết khác