Việt Nam nỗ lực để giảm thiểu rủi ro do thiên tai

Việt Nam nỗ lực để giảm thiểu rủi ro do thiên tai

28/03/2017 Mức cơ bản
Là một trong những nước bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã thực hiện nhiều nỗ lực để giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với
Việt Nam trong mắt người Anh

Việt Nam trong mắt người Anh

21/03/2017 Mức trung cấp
Bài viết khác