Bên trong 'khu nghỉ dưỡng' kỳ lạ của Nhật Bản chứa hàng trăm ngôi nhà kiểu Teletubbies được xây dựng để chống động đất

Bên trong 'khu nghỉ dưỡng' kỳ lạ của Nhật Bản chứa hàng trăm ngôi nhà kiểu Teletubbies được xây dựng để chống động đất

05/08/2017 Mức cơ bản
Có thể nhìn những ngôi nhà này giống như trong chương trình truyền hình dành cho trẻ em nhưng những ngôi nhà bọt xốp kỳ lạ này thực sự được xây dựng để chống động đất.
Bài viết khác