Báo tiếng Anh: Hà Nội thì bảo tồn trong khi TP.Hồ Chí Minh thì phá hủy

Báo tiếng Anh: Hà Nội thì bảo tồn trong khi TP.Hồ Chí Minh thì phá hủy

05/11/2016 Mức trung cấp
Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam đang tiếp cận việc phát triển đô thị theo các cách rất khác. Hơn 200 biệt thự thời thuộc địa Pháp đã bị phá hủy hoặc bị thay đổi hình dạng một cách đáng kể ở TP. Hồ Chí Minh từ năm 1994 đến năm 2014.
Bài viết khác