Sốt xuất huyết bùng phát tại Việt Nam: gần 50.000 người bị nhiễm, vẫn đang tính tiếp

Sốt xuất huyết bùng phát tại Việt Nam: gần 50.000 người bị nhiễm, vẫn đang tính tiếp

21/07/2017 Mức cơ bản
Gần 50.000 trường hợp sốt xuất huyết đã được phát hiện trên khắp Việt Nam tính đến thời điểm này trong năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh báo cáo có số bệnh nhân được chuẩn đoán nhiễm bệnh cao nhất.
Bài viết khác