Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên được ra mắt ở Đà Nẵng

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên được ra mắt ở Đà Nẵng

22/02/2017 Mức trung cấp
Ngân hàng sữa đã được mở vào thứ 5 tại một bệnh viện ở một tỉnh miền Trung Việt Nam của tỉnh cung cấp dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh với những nhu cầu đặc biệt.
Bài viết khác