Báo cáo dịch H5N1 bùng phát tại Cao Bằng

Báo cáo dịch H5N1 bùng phát tại Cao Bằng

27/04/2017 Mức cơ bản
Ngành thú y của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố rằng có một đợt dịch cúm gia cầm H5N1 đã được ghi nhận ở tỉnh Cao Bằng.
Bài viết khác