Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Ngân hàng Nhật Bản mở văn phòng tại Hà Nội

Ngân hàng Nhật Bản mở văn phòng tại Hà Nội

02/03/2018
Mức căn bản

Japanese bank to open office in Hà Nội

Japan’s Juroku Bank Ltd will open a representative office in Hà Nội next month after getting a licence from State Bank of Việt Nam (SBV) in early February.

On February 2, SBV issued License No 32/GP-NHNN, permitting Juroku Bank to establish its representative office in Hà Nội for five years.

Accordingly, the office will function as a liaison office for market research and promotion of investment projects of Juroku Bank in Việt Nam.

The office will promote and monitor the implementation of contracts and agreements signed between the bank and credit institutions and businesses, as well as the bank’s financed projects in Việt Nam.

It will also address the demand for loans from Japanese companies operating in Việt Nam, especially those in the Tokai sub-region, where the bank’s headquarters is located.

The opening of the bank is a new opportunity for Japanese investment in Việt Nam in 2018, with the predicted wave of investment coming from local, small and medium enterprises instead of giant corporations.

In a recent interview to the Vietnam Government Portal, Karashima Hiroshi, President of Japan Business Association in Vietnam (JBAV), said Việt Nam was emerging as the No. 1 market in Asia for Japanese investors, as evident from a survey by Japan Bank for International Cooperation. The number of JBAV’s member enterprises investing and operating in Việt Nam has increased by 1,750 companies (second only to Japanese firms in Thailand).

This partly shows that the business efficiency of Japanese firms in Việt Nam is approaching closer to and catching up with those operating in Thailand, Hiroshi said.

Last year, Japan was the largest investor in Việt Nam among 115 countries and territories with investment projects worth US$9.11 billion in the country.
 

Source: vietnamnews.vn

 

Ngân hàng Nhật Bản sẽ mở văn phòng tại Hà Nội

Ngân hàng Juroku của Nhật Bản sẽ mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào tháng tới sau khi nhận được giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào đầu tháng Hai.

Ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Giấy phép số 32 / GP-NHNN, cho phép Ngân hàng Juroku thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội trong thời hạn hoạt động là 5 năm.

Theo đó, văn phòng sẽ hoạt động như một văn phòng liên lạc để nghiên cứu thị trường và xúc tiến các dự án đầu tư của Ngân hàng hợp tác quốc tế Juroku tại Việt Nam.

Văn phòng sẽ thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng và thỏa thuận ký kết giữa ngân hàng và các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp, cũng như các dự án tài trợ của ngân hàng tại Việt Nam.

Văn phòng cũng sẽ giải quyết nhu cầu vay vốn từ các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty ở tiểu vùng Tokai, nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng.

Việc mở cửa của ngân hàng là một cơ hội mới để Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam vào năm 2018, với làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ trong nước thay vì các tập đoàn khổng lồ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Cổng thông tin Chính phủ, ngài Karashima Hiroshi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), cho biết rằng Việt Nam đang nổi lên như là thị trường số 1 ở Châu Á đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, theo như trong một cuộc khảo sát của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Số doanh nghiệp thành viên của JBAV đầu tư và hoạt động tại Việt Nam đã tăng lên 1.750 công ty (đứng thứ hai chỉ sau các công ty Nhật Bản ở Thái Lan).

Điều này một phần cho thấy hiệu quả kinh doanh của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đang tiến gần và bắt kịp với những doanh nghiệp hoạt động ở Thái Lan, ông Hiroshi nói.

Năm ngoái, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong số 115 quốc gia và vùng lãnh thổ với các dự án đầu tư trị giá 9,11 tỷ đô la Mỹ trong nước.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục