Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Ngày hội ngôn ngữ châu Âu sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Ngày hội ngôn ngữ châu Âu sẽ được tổ chức tại Việt Nam

13/10/2017
Mức căn bản

European language festival to be held in Vietnam

A European language festival will take place in Hanoi on October 21 under the theme ‘Internationalisation: Challenges and Opportunities for School in Vietnam’.

The festival provides a special opportunity for teachers and lecturers at schools and universities as well as the public to get an insight into European linguistic and cultural diversity.

Representatives of the six organising EUNIC institutions and the Ministry of Education and Training will highlight opportunities and challenges for schools in Vietnam to enhance international contact in a morning conference.

The session provides a fantastic opportunity for up to 120 experts on teaching foreign languages, lecturers and teachers to listen to talks by international speakers.

The representatives, lecturers and teachers will also present and discuss their experience.

In the afternoon, European Day of Languages will open to anyone interested in European languages.

Students, parents and anyone interested in languages and culture will be able to learn new languages in classrooms through games.

Trial classes will be offered to enable participants to learn some words in English, French, German, Italian and Spanish.

No registration is required for the afternoon portion of the festival, with entrance to all events free.

The event is held annually by the European Union National Institutes of Culture (EUNIC).

Source: DTiNews

 

Ngày hội ngôn ngữ châu Âu sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Lễ hội ngôn ngữ châu Âu sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 10 với chủ đề "Quốc tế hóa: Thách thức và cơ hội cho các trường học ở Việt Nam“.

Ngày hội sẽ mang đến một cơ hội đặc biệt cho giáo viên và giảng viên tại các trường học, trường đại học cũng như quần chúng nhân dân có được cái nhìn sâu sắc đối với sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa châu Âu.

Trong một hội nghị vào buổi sáng, đại diện của sáu tổ chức EUNIC và Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ nêu bật lên những cơ hội và thách thức đối với các trường học ở Việt Nam nhằm tăng cường những giao thiệp quốc tế.

Chương trình cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho 120 chuyên gia về giảng dạy ngoại ngữ, giảng viên và giáo viên để được lắng nghe và trao đổi với các diễn giả quốc tế.

Các đại diện, giảng viên và giáo viên cũng sẽ trình bày và thảo luận những kinh nghiệm của họ.

Vào buổi chiều, Ngày hội ngôn ngữ châu Âu sẽ mở cửa cho bất cứ ai quan tâm với các ngôn ngữ châu Âu.

Học sinh, phụ huynh và bất kỳ ai quan tâm đến các ngôn ngữ và văn hóa sẽ có thể học những thứ tiếng mới thông qua các trò chơi trong lớp học.

Các lớp học thử sẽ đề nghị những người tham gia có khả năng học một số từ trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.

Lễ hội vào buổi chiều không cần phải đăng ký trước và mở cửa tự do cho tất cả mọi người.

Sự kiện được tổ chức hàng năm bởi Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC).

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục