Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Nghiên cứu cho thấy rằng kỹ năng đọc có liên quan tới kỹ năng viết

Nghiên cứu cho thấy rằng kỹ năng đọc có liên quan tới kỹ năng viết

26/07/2018
Mức căn bản

Research shows reading habits linked to writing skills

Jane Douglas discovered she could tell what — and how often — her students read based on how they wrote.

(Download: IELTS Reading Practice Test on App Store)

“It was like a party trick to help their writing out,” said Douglas, an associate professor at UF’s Warrington College of Business.

She wanted to do quantitative research on how lifelong reading impacts adults’ writing habits.

Douglas and Samantha Miller, a graduate student at UF, began the research in August 2015. They gathered cover letters and surveyed more than 120 UF graduate students, getting their average time spent reading various publications each week. They used two programs to evaluate the complexity of the students’ writing.

Though the individuals who scored highest on these programs read three to four hours outside of class, Douglas and Miller found what the students read was more important than the length of time they read.

Douglas said the concept of mimicry might explain why students who read publications such as BuzzFeed scored lower than those who read The New York Times.

She said she reads academic articles and The New Yorker “cover-to-cover.”

Source: alligator.org

 

 

Nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen đọc liên kết với kĩ năng viết của chúng ta

Bà Jane Douglas đã phát hiện ra bà có thể nói bằng sách nào - mức độ thường xuyên là bao nhiêu- mà sinh viên của bà đã đọc tạo nên nền tảng trong cách họ viết.

(Download: IELTS Reading Practice Test on App Store)

Bà Douglas - Phó giáo sư tại trường Đại học kinh doanh UF's Warrington cho biết "Đó giống như một thủ thuật để viết bài luận văn của họ".

Bà ấy đã muốn làm nghiên cứu để định lượng xem liệu cách đọc lâu dài ảnh hưởng đến thói quen viết của người trưởng thành như thế nào.

Bà Douglas cùng với Samantha Miller - một sinh viên tốt nghiệp tại UF đã bắt đầu bài nghiên cứu vào tháng 8 năm 2015. Họ đã tập hợp các đơn xin việc và khảo sát hơn 120 sinh viên tại UF về thời gian trung bình họ dành mỗi tuần cho việc đọc nhiều loại ấn phẩm. Họ đã sử dụng hai chương trình để đánh giá mức độ phức hợp trong các bài viết của sinh viên.

Mặc dù những sinh viên đạt kết quả cao nhất thông qua chương trình đánh giá này là những người đã đọc 3 hoặc 4 giờ ngoài thời gian lên lớp, Douglas và Miller đã phát hiện ra rằng những sách báo tài liệu mà sinh viên chọn để đọc quan trọng hơn thời gian mà họ dành ra để đọc chúng.

Bà Douglas nói rằng khái niệm bắt chước có thể lí giải nguyên nhân tại sao người đọc các ấn phẩm như BuzzFeed lại đạt điểm thấp hơn những người đọc báo "The New York Times".

Bà ấy cho biết bà hay đọc các chủ đề học thuật và đọc nhiều bài trên trang báo "The New Yorker".

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục