Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Ngồi thiền giúp tĩnh tâm, thậm chí nếu bạn là người không thể tập trung nhận thức

Ngồi thiền giúp tĩnh tâm, thậm chí nếu bạn là người không thể tập trung nhận thức

01/11/2016
Mức trung cấp

Meditation Calms, Even If You’re Not Mindful

Sitting in a state of deep tranquility is part of Falun Gong's sitting meditation, "Strengthening divine powers." (Faluninfo.net)

You don’t have to be a naturally mindful person to reap the emotional benefits of meditation.

When researchers recorded the brain activity of people looking at disturbing pictures immediately after meditating for the first time, the participants who weren’t mindful were able to tame their negative emotions just as well as participants who were naturally mindful.

“Our findings not only demonstrate that meditation improves emotional health, but that people can acquire these benefits regardless of their ‘natural’ ability to be mindful,” says Yanli Lin, a graduate student at Michigan State University and lead investigator of the study published in Frontiers in Human Neuroscience. “It just takes some practice.”

Mindfulness, a moment-by-moment awareness of one’s thoughts, feelings, and sensations, has gained worldwide popularity as a way to promote health and well-being. But what if someone isn’t naturally mindful? Can they become so simply by trying to make mindfulness a “state of mind”? Or perhaps through a more focused, deliberate effort like meditation?

To find out, researchers assessed 68 participants for mindfulness using a scientifically validated survey. The participants were then randomly assigned to engage in an 18-minute audio guided meditation or listen to a control presentation of how to learn a new language, before viewing negative pictures (such as a bloody corpse) while their brain activity was recorded.

The participants who meditated—they had varying levels of natural mindfulness—showed similar levels of “emotion regulatory” brain activity as people with high levels of natural mindfulness. In other words their emotional brains recovered quickly after viewing the troubling photos, essentially keeping their negative emotions in check.

In addition, some of the participants were instructed to look at the gruesome photos “mindfully” (be in a mindful state of mind) while others received no such instruction. Interestingly, the people who viewed the photos “mindfully” showed no better ability to keep their negative emotions in check.

This suggests that for non-meditators, the emotional benefits of mindfulness might be better achieved through meditation, rather than “forcing it” as a state of mind, says Jason Moser, associate professor of clinical psychology and coauthor of the study.

“If you’re a naturally mindful person, and you’re walking around very aware of things, you’re good to go. You shed your emotions quickly,” he says.

“If you’re not naturally mindful, then meditating can make you look like a person who walks around with a lot of mindfulness. But for people who are not naturally mindful and have never meditated, forcing oneself to be mindful ‘in the moment’ doesn’t work. You’d be better off meditating for 20 minutes.”

This article was originally published by Michigan State University. Republished via Futurity.org under Creative Commons License 4.0.

Source: Michigan State University (theepochtimes.com)

 

 

Ngồi thiền giúp tĩnh tâm, thậm chí nếu bạn là người không thể tập trung nhận thức

Thiền trong một trạng thái tĩnh lặng sâu là một phần của bài thiền ngồi của Pháp Luân Công, “Thần thông Gia trì Pháp”. (Faluninfo.net)

Bạn không cần phải là một người có thể tập trung nhận thức một cách tự nhiên để gặt hái được những lợi ích về mặt cảm xúc từ thiền định.

Khi những nhà nghiên cứu ghi lại hoạt động của não bộ con người khi nhìn những bức ảnh gây rối trí ngay sau khi thiền định lần đầu tiên, thì hầu hết những ứng viên không thể tập trung nhận thức (mindful) đều có thể kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của mình tương tự như những người có thể.

Yanli Lin, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Bang Michigan, điều tra viên chính của các nghiên cứu được công bố trên tờ Frontiers in Human Neuroscience, phát biểu: “Những phát hiện của chúng tôi không chỉ làm rõ rằng thiền định cải thiện sức khỏe cảm xúc, mà còn cho thấy người ta có thể đạt được những lợi ích này dẫu họ có khả năng tập trung nhận thức ‘tự nhiên’ hay không”. “Nó chỉ cần sự thực hành”.

Sự tập trung nhận thức (chánh niệm), sự nhận thức trong từng thời khắc của một người về suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc, đã được phổ biến trên khắp thế giới như là một phương pháp để tăng cường sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta không có khả năng tập trung nhận thức một cách tự nhiên? Liệu họ có thể trở thành như vậy bằng một cách dễ dàng là cứ cố gắng để sự tập trung nhận thức cao độ biến thành “trạng thái của tâm trí”. Hoặc phải thông qua một nỗ lực tập trung có chủ định như thiền?

Để tìm hiểu thêm, các nhà nghiên cứu đánh giá sự tập trung nhận thức của 68 ứng viên bằng cách thực hiện cuộc khảo sát theo sự phê chuẩn của khoa học. Những ứng viên được phân ngẫu nhiên để tham gia thiền định có hướng dẫn qua âm thanh trong 18 phút hoặc nghe cuộc thuyết trình có kiểm soát về cách học một ngôn ngữ mới như thế nào, trước khi xem những tấm ảnh mang cảm xúc tiêu cực (như bức ảnh về một xác chết đẫm máu) trong khi hoạt động não của họ được ghi lại.

Những ứng viên thực hành thiền định – những người có sự tập trung nhận thức tự nhiên ở nhiều cấp bậc khác nhau – cho thấy có mức độ hoạt động “kiểm soát cảm xúc” của não bộ tương đương với những ai có mức độ tập trung nhận thức tự nhiên cao. Nói một cách khác cảm xúc não bộ của họ hồi phục nhanh chóng hơn khi xem những bức ảnh gây khó chịu, đặc biệt là kiểm soát những cảm xúc tiêu cực.

Ngoài ra, một vài ứng viên được hướng dẫn rằng phải nhìn tấm ảnh ghê tởm đó “một cách tập trung nhận thức cao độ” (là phải đặt mình vào trạng thái tập trung nhận thức của tâm trí) trong khi một số ứng viên khác không được hướng dẫn phải làm như vậy. Thú vị thay, những người xem tấm ảnh “một cách tập trung nhận thức cao độ” không cho thấy có khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực tốt hơn những người không được hướng dẫn.

Việc này khuyến cáo rằng đối với những ai không thực hành thiền, những lợi ích cảm xúc của sự tập trung nhận thức có thể được gặt hái tốt hơn thông qua thiền định, hơn là “ép buộc chúng” trở thành một trạng thái của tâm trí, theo Jason Moser, phó giáo sư tâm lý học lâm sàng và người đồng tác giả của nghiên cứu trên.

“Nếu bạn là người có sự tập trung nhận thức tự nhiên, và đi đến đâu bạn cũng nhận thức rất nhạy về mọi thứ xung quanh, điều ấy là tốt. Bạn tỏ rõ những cảm xúc của mình nhanh chóng”, ông nói.

“Nếu bạn không phải là người có sự tập trung nhận thức một cách tự nhiên, thì thiền định có thể làm cho bạn giống như người đi qua lại với một khả năng tập trung nhận thức cao. Nhưng với những người không thể tập trung nhận thức một cách tự nhiên và không bao giờ thiền định, lại cố ép bản thân phải tập trung nhận thức ‘trong một khoảng thời gian’ thì không có tác dụng. Bạn tốt nhất nên thiền định 20 phút đi”.

Bài viết này được xuất bản lần đầu tại Đại học Bang Michigan. Tái xuất bản trên trang Futurity.org theo giấy phép 4.0 của Creative Commons.

 

Dịch bởi: Minh Nguyễn

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục