Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Ngủ sẽ giúp chúng ta giảm sai sót khi nhớ

Ngủ sẽ giúp chúng ta giảm sai sót khi nhớ

17/11/2016
Mức căn bản

Sleep helps reduce errors in memory

Sleep may reduce mistakes in memory, according to a first-of-its-kind study led by a cognitive neuroscientist at Michigan State University.

The findings, which appear in the September issue of the journal Learning & Memory, have practical implications for everyone from students flubbing multiple choice tests to senior citizens confusing their medications, said Kimberly Fenn, principal investigator and MSU assistant professor of psychology.

“It’s easy to muddle things in your mind,” Fenn said. “This research suggests that after sleep you’re better able to tease apart the incorrect aspect of that memory.”

Fenn and colleagues from the University of Chicago and Washington University in St. Louis studied the presence of false memory in groups of college students. While previous research has shown that sleep improves memory, this study is the first to address errors in memory, she said.

Study participants were exposed to lists of words and then, 12 hours later, exposed to individual words and asked to identify which words they had seen or heard in the earlier session. One group of students was trained in the morning (10 a.m.) and tested after the course of a normal sleepless day (10 p.m.), while another group was trained at night and tested 12 hours later in the morning, after at least six hours of sleep.

Three experiments were conducted, using different stimuli. In each, the students who had slept had fewer problems with false memory – choosing fewer incorrect words.

How does sleep help? The answer isn’t known, Fenn said, but she suspects it may be due to sleep strengthening the source of the memory. The source, or context in which the information is acquired, is a vital element of the memory process.

Or perhaps the people who didn’t sleep during the study were simply bombarded with information over the course of the day, affecting their memory ability, Fenn said.

Further research is warranted, she said, adding that she plans to study different population groups, particularly the elderly.

“We know older individuals generally have worse memory performance than younger individuals. We also know from other research that elderly individuals tend to be more prone to false memories,” Fenn said. “Given the work we’ve done it’s possible that sleep may actually help them to reject this false information. And potentially this could help to improve their quality of life in some way.”

Source: msutoday.msu.edu/

Ngủ giúp giảm thiểu lỗi sai trong trí nhớ

Theo một nghiên cứu đầu ngành về trí nhớ được dẫn dắt bởi một nhà thần kinh học nhận thức tại Đại học bang Michigan thì giấc ngủ có thể giúp chúng ta giảm sai sót khi nhớ.

Kimberly Fenn - điều tra viên chính và trợ lý giáo sư tâm lý học của MSU cho biết, những phát hiện này xuất hiện trên số ra tháng 9 của tạp chí Learning & Memory và chúng có ý nghĩa thiết thực cho tất cả mọi người từ sinh viên hay bị nhầm lẫn các bài kiểm tra nhiều lựa chọn đến người cao tuổi hay đãng trí trong việc uống thuốc.

Fenn nói: "Thật dễ dàng để làm rối tung các thứ trong đầu của bạn. Nghiên cứu này cho thấy rằng, sau khi ngủ bạn có thể lôi các phần không chính xác của bộ nhớ ra tốt hơn."

Fenn và các đồng nghiệp từ trường Đại học Chicago và Washington ở St Louis đã nghiên cứu về việc nhớ sai trong các nhóm sinh viên đại học.Cô Feen chia sẻ: Trong khi các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng giấc ngủ cải thiện trí nhớ thì đây là nghiên cứu đầu tiên để giải quyết các lỗi trong bộ nhớ. 

Người tham gia nghiên cứu được tiếp xúc với danh sách các từ, sau 12 giờ tiếp xúc với các từ riêng lẻ và họ được yêu cầu xác định những từ mà họ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy lúc trước đó. Một nhóm sinh viên đã được đào tạo vào buổi sáng (10 sáng) và kiểm tra sau khi một ngày không ngủ bình thường (10h tối), trong khi một nhóm khác đã được đào tạo vào ban đêm và thử nghiệm 12 giờ sau đó vào buổi sáng, sau khi ngủ ít nhất 6 tiếng.

Ba thí nghiệm đã được tiến hành, sử dụng các kích thích khác nhau. Trong mỗi nhóm, các sinh viên đã ngủ ít nhớ sai hơn tức họ lựa chọn ít từ không chính xác hơn.

Vậy làm thế nào mà giấc ngủ có thể giúp ích cho bộ nhớ? Fenn nói: chưa có câu trả lờ, nhưng cô ấy nghi ngờ có thể là ngủ sẽ tăng cường nguồn gốc của bộ nhớ. Các nguồn hoặc bối cảnh mà thông tin được thu nhận là một yếu tố quan trọng của quá trình nhớ.

Fenn cho biết: “hoặc có lẽ những người đã không ngủ trong nghiên cứu này đơn giản đã bị thông tin trong quá trình cả ngày tấn công, ảnh hưởng đến khả năng trí nhớ của họ”

Cô cho biết thêm rằng: “Chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn” và cô đang có kế hoạch sẽ nghiên cứu các nhóm dân cư khác nhau, đặc biệt là người già.

Fenn nói: “Chúng tôi biết người lớn tuổi thường có hiệu suất bộ nhớ kém hơn người trẻ. Chúng tôi cũng biết từ nghiên cứu khác rằng người già có xu hướng dễ nhớ sai hơn". "Với những nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện thì có thể thấy là giấc ngủ thực sự có thể giúp họ loại bỏ những thông tin sai lệch này. Và điều này có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của họ theo một cách nào đó."

 

Dịch bởi: hongnhung (chỉnh sửa: khoadangpham)

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục