Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Người Việt Nam đánh mất thói quen đọc sách

Người Việt Nam đánh mất thói quen đọc sách

22/02/2017
Mức trung cấp

Vietnamese people lose the reading habit

Vietnamese people read an average of one book a year, according to reports. 

An article about a four-year-old girl in the US - Daliyah Marie Arana – who had read more than 1,000 books was enough to stir up a hot debate on education forums about the Vietnamese habit of reading books.

“The Independent wrote that the girl began reading books when she was 2 years and 11 months old and has read more than 1,000 books so far. This really makes us feel ashamed,” commented Hoang Ha on her Facebook page.

A report from the Ministry of Culture, Sports and Tourism released in September 2016 on the occasion of the Book Day, one Vietnamese person reads fewer than one book a year.

Meanwhile, at the third Vietnam Book Festival on April 19, 2016, Deputy Minister of Education and Training Pham Manh Hung said one person reads four books a year, including 2.8 textbooks and 1.2 books of other kinds.

This means that the number of books Vietnamese read is just equal to 1/5 of the number of books read in other countries such as France, Japan and Israel.

Also according to Hung, every citizen of the countries reads up to 20 books a year. Meanwhile, among regional countries, Singaporeans read 14 books a year and Malaysian 10.

Prior to that, in 2015, the Ministry of Information and Communication’s Publication Agency said that every Vietnamese reads 2.8 books and 7.07 newspapers a year.

Meanwhile, the number of Vietnamese who do not read books was up to 26 percent of the total population. Forty-four percent of people said they read books occasionally and 30 percent read them often. Only 8-10 percent of population often go to libraries.

A parent in Hanoi commented that Vietnamese adults don’t like reading books because they are too busy to working to earn a living. He said that many years ago, Vietnamese liked reading books because they had more free time. 

The parent said that children don’t like reading books because they have to spend too much time studying for school.

“My son, a third grader, has to spend most of his time on studying, and he sleeps when he has free time,” he explained.

Meanwhile, Thanh Phan, deputy director of the Center for Vietnam and South East Asia Studies, commented that Vietnam has a very high number of TV channels which provide information in many different fields, from entertainment to politics. 

“Nearly all information can be found on TV,” he commented. “Many people, from children to middle-aged, go to internet cafes if they have free time.”

He also said that Vietnamese don’t have time to read books because they are busy playing with and using smartphones and tablets.

Source: VIETNAMNET

Người Việt đánh mất thói quen đọc sách

Theo báo cáo, trung bình người Việt đọc một cuốn sách trong một năm.

Một bài báo viết về một cô bé bốn tuổi ở Mỹ tên là Daliyah Marie Arana đã đọc hơn 1.000 cuốn sách đã làm dấy lên một cuộc tranh luận nóng trên các diễn đàn giáo dục về thói quen đọc sách của người Việt.

"Tờ báo The Independent đã viết rằng cô bé bắt đầu đọc sách khi cô bé mới 2 tuổi 11 tháng và cho đến nay đã đọc hơn 1.000 cuốn sách. Điều này thực sự làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ, " theo lời bình luận của bà Hoàng Hà trên trang Facebook của mình.

Theo một báo cáo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát hành vào tháng 9 năm 2016 nhân ngày hội sách thì một người Việt đọc chưa đến một cuốn sách một năm.

Trong khi đó, tại hội sách Việt Nam lần thứ ba vào ngày 19 tháng 4 năm 2016, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cho biết một người đọc bốn cuốn sách một năm, trong đó bao gồm 2,8 cuốn sách giáo khoa và 1.2 cuốn sách thể loại khác.

Điều này đồng nghĩa với việc số lượng sách mà người Việt đọc chỉ bằng 1/5 số lượng sách được đọc ở các nước khác như Pháp, Nhật Bản và dân Do Thái.

Cũng theo ông Hùng, mọi công dân của các nước đọc lên đến 20 cuốn sách mỗi năm. Trong khi đó, các nước trong khu vực như Singapore đọc 14 cuốn sách mỗi năm và Malaysia là 10 cuốn.

Trước đó, vào năm 2015, Bộ Thông tin và cục xuất bản Truyền thông cho biết rằng mỗi người Việt đọc 2,8 cuốn sách và 7,07 tờ báo một năm.

Trong khi đó, số người Việt không đọc sách đã lên đến 26% trong tổng dân số. Theo thống kê có 44% người dân cho rằng họ thỉnh thoảng đọc sách và có 30% là đọc thường xuyên. Chỉ có 8-10% dân số đến thư viện.

Một phụ huynh ở Hà Nội trả lời rằng người lớn không thích đọc sách bởi vì công việc kiếm sống khiến họ quá bận rộn. Ông nói rằng cách đây nhiều năm, người Việt thích đọc sách do họ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Phụ huynh cho rằng trẻ không thích đọc sách bởi vì phần lớn thời gian chúng đã dành cho việc học ở trường.

Ông ta giải thích rằng "Con trai tôi là một học sinh cấp ba đã dành hầu hết thời gian vào việc học tập, và nó sẽ ngủ khi có thời gian rảnh".

Trong khi đó, ông Thanh Phan- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, nhận xét rằng ở Việt Nam có số lượng rất lớn các kênh truyền hình cung cấp thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giải trí cho đến chính trị.

Cũng theo lời nhận xét của ông: "Gần như tất cả các thông tin có thể được tìm thấy trên truyền hình". "Nhiều độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến trung niên nếu có thời gian rãnh họ đều đến các quán cà phê có kết nối internet."

Ông cũng cho rằng người Việt không có thời gian để đọc sách vì họ bận rộn với việc sử dụng và giải trí bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng.

 

Dịch bởi: thuyloan

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục