Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Nguyên nhân đáng kinh ngạc khiến bạn mua các dụng cụ vệ sinh

Nguyên nhân đáng kinh ngạc khiến bạn mua các dụng cụ vệ sinh

12/07/2017
Mức căn bản

The Surprising Trigger That Makes You Buy Cleaning Products

People who feel like they’ve lost control of their environment buy more cleaning products, stationary, painkillers and skim milk than others at the grocery store, according to a study. Shoppers likely believe these products’ problem-solving qualities ― or in the case of skim milk, healthiness and functionality ― will help them feel more control over their own lives. 

Recently published research in the Journal of Consumer Research details a series of experiments that analyzed how a perceived loss of control changes the way we shop. In one experiment, researchers invited people entering a U.S. grocery store to either recall a time they felt like they’d lost control over their surroundings (by getting stuck in traffic, stranded at the airport or laid off, for example) or a time when they felt high control (like when breezing through an exam). Customers were randomly assigned one topic or the other, asked to write a short essay detailing the experience, then went shopping as usual and turned in their receipts on the way out.

Perceptions of control can manifest in your cart, the researchers found: Shoppers who first recalled feeling a loss of control purchased more than double the number of “utilitarian” products, like tools and cleaning supplies, as the other shoppers. “Low control” shoppers spent an average $5.91 on these kinds of items, while their “high control” comrades spent just $3 on similar products. 

“Consumers who experience a loss of control are more likely to buy products that are more functional in nature, such as screwdrivers and dish detergent, because these are typically associated with problem solving, which may enhance people’s sense of control,” wrote the study’s authors, who are professors at various business schools in Singapore.

Being “low control” isn’t a feeling or character trait, but rather the way you perceive the world around you, researchers Andy Yap and Charlotte Chen wrote in an article for INSEAD business school.

A “loss of control doesn’t mean being out of control or lacking self-discipline. It refers to the everyday, fundamental experience of being unable to produce a desired outcome in a given environment,” they wrote. “Such situations could include traffic jams or long queues at the till, especially in overcrowded stores. It also describes what a parent typically feels when dealing with a child who throws a tantrum in a supermarket.”

Buying useful items can help shoppers cope with these experiences, they said. 

Previous research has shown that materialistic people tend to go shopping when stressed, and lonely people turn to retail when anxious. The grocery store study and its follow-ups, however, are reportedly among the first to link a perceived lack of control with the problem-solving nature of useful products. 

Shopping for cleaning supplies as “a means to cope with psychological threat” could be rough on your wallet, the researchers say. But if you’re thrifty, it could also serve as an effective, low-cost way to feel better when times are tough.

At the very least, you’ll never run out of dish soap.

Source: The Huffington Post

 

Nguyên nhân đáng kinh ngạc khiến bạn mua các dụng cụ vệ sinh

Theo một nghiên cứu, những người cảm thấy như họ mất quyền kiểm soát môi trường của họ sẽ mua nhiều dụng cụ vệ sinh, thuốc nhỏ, thuốc giảm đau và sữa không béo hơn những người khác ở cửa hàng tạp hóa. Người mua hàng có thể tin rằng các sản phẩm có khả năng giải quyết vấn đề - hoặc trong trường hợp của sữa không béo, sản phẩm sức khỏe và chức năng - sẽ giúp họ cảm thấy kiểm soát được cuộc sống của mình nhiều hơn.

Nghiên cứu được công bố gần đây trong Tạp chí Nghiên cứu Người tiêu dùng, đã mô tả một loạt các thử nghiệm nhằm phân tích phương thức sự mất kiểm soát nhận thức thay đổi theo cách chúng ta mua sắm. Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã mời người ta vào một cửa hàng tạp hóa của Mỹ và nhớ lại lúc họ cảm thấy họ mất quyền kiểm soát môi trường xung quanh (ví dụ như bị kẹt xe, bị mắc kẹt ở sân bay hay bị sa thải) hoặc khi họ cảm thấy có độ kiểm soát cao (như khi qua được một bài kiểm tra). Khách hàng được phân chia ngẫu nhiên theo chủ đề này hoặc kia, yêu cầu viết một bài luận ngắn về kinh nghiệm, sau đó đi mua sắm như thường lệ và xem hóa đơn của họ ở lối ra.

Nhận thức về kiểm soát có thể được thể hiện trong giỏ hàng của bạn, các nhà nghiên cứu nhận thấy: Những người mua hàng đầu tiên nhớ lại cảm giác mất kiểm soát sẽ mua nhiều gấp đôi số sản phẩm "tiện dụng", như dụng cụ và đồ dùng vệ sinh, so với những người mua sắm khác. Những người mua "kiểm soát thấp" đã chi tiêu trung bình 5,91 USD cho những mặt hàng này, trong khi những người bạn "kiểm soát cao" của họ lại chỉ tiêu tốn 3 USD cho các sản phẩm tương tự.

Những tác giả của nghiên cứu, giáo sư tại các trường kinh doanh khác nhau ở Singapore, viết: "Người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc kiểm soát có nhiều khả năng sẽ mua các sản phẩm có tính chất chức năng cao hơn, như tua vít và chất tẩy rửa vì chúng thường liên quan đến việc giải quyết vấn đề, điều này có thể nâng cao cảm giác kiểm soát của họ".

Các nhà nghiên cứu Andy Yap và Charlotte Chen đã viết trong một bài báo cho trường kinh doanh INSEAD là "kiểm soát thấp" không phải là cảm giác hay tính cách con người, mà là cách bạn cảm nhận thế giới xung quanh bạn.

"Mất quyền kiểm soát không có nghĩa là mất khả năng kiểm soát hoặc thiếu kỷ luật. Nó có liên quan đến kinh nghiệm hàng ngày, cơ bản của việc không thể tạo ra kết quả mong muốn trong một môi trường nhất định", họ viết. "Những tình huống như vậy có thể bao gồm ùn tắc giao thông hoặc xếp hàng dài đợi tới lượt, đặc biệt là trong các cửa hàng quá tải. Nó cũng mô tả những gì cha mẹ thường cảm thấy khi giao tiếp với một đứa trẻ đang bực bội trong một siêu thị."

Mua những món hàng có ích có thể giúp người mua đối phó với những trải nghiệm này, các nhà nghiên cứu nói.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người vật chất có khuynh hướng đi mua sắm khi bị căng thẳng, và những người cô đơn chuyển sang bán lẻ khi lo lắng. Nghiên cứu cửa hàng tạp hóa và các nghiên cứu tiếp theo, được cho là một trong số những nghiên cứu đầu tiên liên kết sự thiếu kiểm soát về nhận thức với bản chất giải quyết vấn đề của các sản phẩm hữu ích.

Các nhà nghiên cứu nói rằng mua sắm dụng cụ vệ sinh là "phương tiện để đương đầu với mối đe dọa về tâm lý" có thể gây khó khăn cho ví tiền của bạn. Nhưng nếu bạn tiết kiệm, nó cũng có thể phục vụ như là một cách hiệu quả, chi phí thấp để cảm thấy tốt hơn khi gặp khoảng thời gian khó khăn.

Ít nhất, bạn sẽ không bao giờ hết xà phòng rửa chén.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục