Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Nhà khoa học trẻ dùng tên mình để đặt cho 3 loài thực vật

Nhà khoa học trẻ dùng tên mình để đặt cho 3 loài thực vật

20/02/2017
Mức trung cấp

Young scientist lends his name to three plant species

Discovering 13 new plant species within 13 years, Pham Van The, MA, an expert on reproductive biology, surprised everyone with the speed of his work. 

Pham Van The (left)

At the age of 36, The has a colossal scientific fortune with 11 plant genera and species discovered in Vietnam and two in Laos by him and his co-workers. One genus and three species have been named after him – The Viet Theana Vietnamica (an orchid species), The Tupistra theana (garlic) and The Gastrodia theana (orchid).

The first species discovered by The was Cam Cu Loc (Hoya lockii), an endemic species in Thua Thien – Hue province with ivory-white flowers. The plants live on tree branches and hollow trees in primeval forests at the height of 1,000 meters.

The named Cam Tu Loc after Professor Dr Phan Ke Loc, his teacher, in honor of the scientist’s great contributions to Vietnam science.

The has many times voiced his concern about the threat to biodiversity by human overexploitation.

“We can do well in conservation and multiplication. However, protecting plants against  human overexploitation remains a thorny problem,” he said.

In other countries, after scientists announced the discovery of new species, state agencies will immediately apply necessary measures to protect the species. But such strong measures still are not taken in Vietnam. 

Soon after scientists announced their discovery about Lan Hai Canh (Paphiopedilum Canhii), orchid traders rushed to collect them all, accepting to pay thousands of dollars for one tree. 

The also mentioned hoang dan tree (Cupressus tonkinensis Silba) in Huu Lung, Lang Son province. “This is a precious species. But there aren't many," The said.

“The biggest problem is that we cannot find any seedling,” he said.

“The same thing is occurring with bach vang (Callitropsis) in Ha Giang province,” he said.

If scientists cannot find the way to reproduce seedling, the species may disappear.

Together with his colleagues, The contributes to the project on bach vang multiplication in Ha Giang province headed by Dr Nguyen Tien Hiep.

“We collect shoots, germinate and then grow at household gardens to conserve the species,” he said. “The multiplication of hoang dan in Huu Lien also goes well with 70-80 percent of branches taking root."

The young scientist is now focusing on research work to increase natural regeneration ability and improve propagation from seeds for plant species in danger.

Source: Kim Chi (VIETNAMNET)

 

 

Nhà khoa học trẻ mượn tên của mình để đặt cho ba loài thực vật

Phát hiện ra 13 loài thực vật mới trong vòng 13 năm, Phạm Văn Thế, một chuyên gia về sinh học lai tạo, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên với tốc độ làm việc của mình.

Phạm Văn Thế (trái)

Ở tuổi 36, một gia tài khoa học khổng lồ với 11 chi thực vật và loài mới ở Việt Nam và hai loài mới ở Lào được phát hiện bởi anh và các đồng nghiệp. Một chi và ba loài đã được đặt theo tên anh - Theana Vietnamica (một loài phong lan), The Tupistra theana (tỏi) và Gastrodia theana (phong lan).

Loài đầu tiên được phát hiện là Cẩm Cù Lộc (Hoya lockii), một loài đặc hữu ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có hoa màu trắng ngà. Loài thực vật này sống trên các cành và cây rỗng trong các khu rừng nguyên sinh ở độ cao 1.000 mét.

Cái tên Cẩm Tú Lộc được đặt theo tên của Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Lộc, thầy giáo của anh, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà khoa học này cho khoa học Việt Nam.

Anh đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về các mối đe dọa đến đa dạng sinh học do sự khai thác quá mức của con người.

Anh nói "Chúng tôi có thể làm tốt trong việc bảo tồn và nhân giống. Tuy nhiên, bảo vệ cây cối khỏi sự khai thác quá mức của con người vẫn còn là một vấn đề gai góc".

Ở các nước khác, sau khi các nhà khoa học công bố phát hiện ra loài mới, các cơ quan nhà nước sẽ áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo vệ chúng. Nhưng các biện pháp mạnh như vậy vẫn chưa được thực hiện ở Việt Nam.

Ngay sau khi các nhà khoa học công bố việc phát hiện loài Lan Hài Cảnh (Paphiopedilum Canhii), nhiều người buôn bán hoa lan liền vội vã thu gom loài này, chấp nhận việc phải trả hàng ngàn đô la cho một cây.

Một loài cây cũng được đề cập đến là hoàng đàn (Cupressus tonkinensis Silba) ở Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Anh cho biết "Đây là một loài quý hiếm. Nhưng không còn nhiều ".

Anh nói "Vấn đề lớn nhất là chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ cây con nào".

Anh cho biết thêm "Điều tương tự cũng đang xảy ra với loài bách vàng (Callitropsis) ở tỉnh Hà Giang,".

Nếu các nhà khoa học không thể tìm ra cách tái sản xuất cây giống, những loài này có thể biến mất.

Cùng với các đồng nghiệp của mình, anh Thế cũng đóng góp vào Dự án nhân giống bách vàng tại tỉnh Hà Giang được lãnh đạo bởi Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hiệp.

Anh nói "Chúng tôi thu thập chồi, mầm và sau đó nuôi trồng tại vườn của các hộ gia đình để bảo tồn loài này". "Việc nhân giống Hoàng đàn ở Hữu Liên có được khoảng 70-80 phần trăm các nhánh đã bắt rễ."

Nhà khoa học trẻ hiện đang tập trung vào việc nghiên cứu để tăng khả năng tái sinh tự nhiên và cải thiện nhân giống từ hạt giống cho các loài thực vật đang gặp nguy hiểm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục