Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Nhấn chìm môi trường

Nhấn chìm môi trường

23/07/2017
Mức căn bản

Sinking the environment

Grave concern is the overwhelming perception in all walks of life following a recent decision by the Ministry of Natural Resources and Environment to allow Vinh Tan 1 Power Company Ltd. to sink nearly one million cubic meters of sand and mud into the waters off Binh Thuan Province.

As per the decision issued a fortnight ago, the company, owner of Vinh Tan 1 Thermopower Plant, is given three months till the end of October to dump that huge volume of sand and mud onto the seabed eight kilometers from the Hon Cau Marine.

Protected Area. Such a move, according to local media, is feared to pollute a large swathe of the sea in the long term, despite assurances from the ministry to safeguard the environment.

The waste is said to be comprised of mud, sand, shell, gravel and other sediments dredged from the seabed by the company while developing a turning basin near the special-use port for the power plant.

In explanations to the media, the Ministry of Natural Resources and Environment asserts that careful protective measures have been anticipated, and all possible impacts on the environment have been weighed. Monitoring facilities will be installed to keep a close watch on the dumping process when barges discharge the waste onto the seabed.

The process will be halted immediately if any incident negative to the environment is detected.

Such assurances fail to persuade experts and scientists as well as the general public.

Dr. Nguyen Chu Hoi, President of the Nature and Sea Environment Society of Vietnam, says in Thanh Nienthat the environmental impact assessment report for the dumping plan does not mention how the dumping of the waste may affect the environment.

Instead, it only says such sediments are not harmful to the environment, which is incorrect in a scientific approach.

“International practices require that waste must be packed in barrels or bags, and in case of toxic waste, it must be kept in water-tight lead containers and closely checked before they are dumped into the seabed.

The seabed area to contain the waste must have dikes so that it is not washed away,” he is quoted in Thanh Nien.

Dr. Nguyen Tac An, former director of Nha Trang Oceanography Institute, says in Nguoi Lao Dong that dumping waste near Hon Cau is detrimental to marine life there.

“The Hon Cau Marine Protected Area is part of the coastal upwelling area. This marine area is of high value in terms of the environment, especially biodiversity. Dumping waste near the marine protected area will adversely affect the environment, destroy the biodiversity, and damage the backbone of the marine economy,” he is quoted by Nguoi Lao Dong as saying.

Dr. Nguyen Tac An also squarely rejects claims by Deputy Minister of Natural Resources and Environment Nguyen Linh Ngoc over the environmental safety when dumping waste onto the seabed.

The deputy minister says that the seabed concerned contains only sand, without any ecological systems, and without any marine creatures like coral or seaweeds. However, An says the deputy minister’s assertion is unscientific because “the sea off Binh Thuan Province is not only the country’s single coastal upwelling area, but also the country’s biggest coastal fishing ground.

That is to say the waters off Binh Thuan are of paramount importance with huge natural values that need to be protected,” according to Thanh Nien.

At a meeting last Friday between the ministry and scientists and local leaders, many were fretful about the possible impacts on the environment.

Truong Khuong Hai, deputy director of Binh Thuan Province’s Department of Science and Technology, said that the process of transporting mud from this area to another alone will result in the formation of phosphorus compounds which fish may eat, so a study into this issue should be conducted, according to Tuoi Tre.

Meanwhile, Huynh Quang Huy, chairman of the Binh Thuan Fishermen Association, is concerned that any environmental incident will affect not only Binh Thuan waters, but pollution may also spread to Cam Ranh Bay to the north and Ca Mau in the southernmost region.

Nguyen Ngoc Hai, chairman of Binh Thuan Province’s government, said at the meeting that “there are good reasons behind worries of scientists and the people since this is the first time in Vietnam waste is to be dumped onto the seabed, especially in an area with peculiar characters and home to Hon Cau Marine Protected Area.”

Thoi bao Kinh te Sai Gon in an analysis poses a series of questions that should be answered thoroughly if the waste is to be dumped into the sea. Citing a statement from the ministry saying 80% of the waste is sand, the paper ponders why it is not used to produce concrete for dyke construction, or at least for export, as is done in the past.

The weekly magazine asks why possible impacts on Hon Cau Marine Protected Area and other shrimp farms nearby are not provided for public assessment, and why the project to sink waste is not transparently publicized for the public and scientists to vouch for the accuracy of its calculations.

Referring to a study conducted by researchers at the U.S.-based Rutgers University, the paper asserts that only 20% of waste dumped onto the sea can sink to the seabed, while the rest will be dispersed elsewhere by currents and waves, which means large swathes of the sea will be affected.

According to Thoi bao Kinh te Sai Gon, the total amount of waste discharged onto the sea worldwide was only one million tons in 2009. As such, the amount to be discharged by Vinh Tan 1 Power Company into the sea is the same as the total discharged in the rest of the world, which will be extremely hazardous to the environment.

More dangerously, the dumping of waste into the sea can be taken as a precedent for similar infringements on the marine environment.

Just days after the Ministry of Natural Resources and Environment issued the decision allowing for this move by Vinh Tan Thermopower Plant, a subsidiary of Vietnam Electricity Group has also filed an application to the ministry seeking permission to discharge as high as 2.4 million cubic meters of mud and sand dredged from elsewhere to the waters in Binh Thuan, according to Nguoi Lao Dong.

In the face of strong public protests, it is unknown whether the scheme to dump nearly one million tons of mud, sand and other sediments will go ahead or not. In the worst-case scenario, the move will be a dangerous step to sink the country’s marine environment.

Source: thesaigontimes

 

Nhấn chìm môi trường

Quan ngại trầm trọng chính là nhận thức tràn ngập trong tất cả các lĩnh vực đời sống sau khi có quyết định gần đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhấn chìm gần một triệu mét khối cát và bùn xuống vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Theo quyết định ban hành cách đây hai tuần, công ty, chủ đầu tư của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được phép kéo dài ba tháng cho đến cuối tháng 10 để đổ lượng cát và bùn khổng lồ này xuống đáy biển, cách biển Hòn Cau 8km.

Khu bảo tồn. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, hành động như vậy sợ rằng sẽ gây ô nhiễm cho vùng biển rộng lớn xung quanh trong dài hạn, dù cho có sự đảm bảo của Bộ về bảo vệ môi trường.

Chất thải được cho là bùn, cát, vỏ sò, đá sỏi và các trầm tích khác được nạo vét từ đáy biển trong lúc công ty đang phát triển một đường quay tàu gần cảng chuyên dụng cho nhà máy điện.

Trong các giải thích với giới truyền thông, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định rằng các biện pháp bảo vệ kỹ càng đã được lường trước, và tất cả các tác động có thể ảnh hưởng tới môi trường đã được đem ra cân nhắc. Các cơ quan giám sát sẽ được thành lập để theo dõi chặt chẽ quá trình các sà lan đổ chất thải xuống đáy biển.

Quá trình sẽ được tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện bất cứ sự cố nào ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Những bảo đảm như vậy không thuyết phục được các chuyên gia và các nhà khoa học, cũng như công chúng.

Trên báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường biển Việt Nam, cho biết báo cáo đánh giá tác động môi trường cho kế hoạch xả thải không đề cập đến việc xả thải có thể ảnh hưởng tới môi trường như thế nào.

Thay vào đó, báo cáo chỉ cho rằng các trầm tích như vậy không gây hại tới môi trường, điều này là chưa chính xác trong cách tiếp cận khoa học.

Thủ tục quốc tế đòi hỏi chất thải phải được đóng gói trong thùng hoặc túi, và trong trường hợp chất thải độc hại thì phải đựng trong hộp kín nước và kiểm tra kĩ càng trước khi xả xuống đáy biển.

Ông nói, được trích dẫn trên báo Thanh Niên: "Khu vực đáy biển chứa chất thải phải được vây lại để chất thải không bị cuốn trôi".

Trên báo Người Lao Động, tiến sĩ Nguyễn Tác An, nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho biết việc xả chất thải gần Hòn Cau sẽ gây hại cho sinh vật biển nơi đó.

Ông nói, dẫn lời trên báo Người Lao Động, "Khu bảo tồn biển Hòn Cau là một phần của khu vực vùng nước trồi ven biển. Khu vực biển này có giá trị cao về mặt môi trường, đặc biệt là đa dạng sinh học. Việc xả thải gần vùng biển bảo tồn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, tàn phá đa dạng sinh học và gây hư hại cho giá trị cốt lõi của nền kinh tế biển".

Tiến sĩ Nguyễn Tác An cũng thẳng thắn bác bỏ luận điệu của Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc về an toàn môi trường khi xả thải vào đáy biển.

Thứ trưởng cho rằng khu đáy biển được nhắc đến chỉ chứa cát, không có bất kỳ hệ sinh thái và không có bất kỳ sinh vật biển nào như san hô hay rong biển. Tuy nhiên, ông An cho rằng sự khẳng định của Thứ trưởng là không khoa học vì "biển của tỉnh Bình Thuận không chỉ là vùng nước trồi ven biển duy nhất trong cả nước mà còn là vùng đánh bắt cá lớn nhất nước.

Theo báo Thanh Niên "vùng biển ngoài khơi Bình Thuận, với các giá trị tự nhiên to lớn cần được bảo tồn, có vai trò vô cùng quan trọng".

Trong một cuộc họp hôm thứ sáu tuần trước, giữa Bộ trưởng và các nhà khoa học cùng ban lãnh đạo địa phương, nhiều người rất băn khoăn về những tác động có thể gây ảnh hưởng đến môi trường.

Theo báo Tuổi Trẻ , ông Trương Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận, cho biết quá trình vận chuyển bùn từ khu vực này đến khu vực khác sẽ dẫn đến sự hình thành các hợp chất phốt pho mà cá có thể ăn phải, vì vậy cần nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này".

Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Huy, chủ tịch Hiệp hội Ngư dân Bình Thuận, lo ngại rằng bất kỳ sự cố môi trường nào sẽ không chỉ ảnh hưởng đến biển Bình Thuận mà ô nhiễm không khí có thể lan rộng từ vịnh Cam Ranh về phía bắc và vùng cực nam Cà Mau.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, phát biểu ở cuộc họp rằng "có lý do xác đáng đằng sau những quan ngại của các nhà khoa học và người dân vì đây là lần đầu tiên Việt Nam đổ chất thải xuống đáy biển, đặc biệt là trong một khu vực có các tính chất đặc thù và là nơi ở của các sinh vật như Khu Bảo tồn biển Hòn Cau".

Trong phân tích của Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã đặt ra một loạt các câu hỏi cần được trả lời kỹ càng nếu chất thải được xả xuống biển. Trích dẫn lời tuyên bố của Bộ rằng 80% chất thải là cát, tờ báo suy nghĩ tại sao nó không được sử dụng để sản xuất bê tông cho việc xây dựng đê đập, hay ít nhất là cho xuất khẩu, như đã từng làm trong quá khứ.

Tờ tạp chí hàng tuần thắc mắc tại sao những tác động có thể xảy ra đối với Khu bảo tồn biển Hòn Cau và trang trại nuôi tôm gần đó lại không được cung cấp nhằm đánh giá công khai và tại sao dự án nhấn chìm chất thải không được công khai rõ ràng với công chúng và các nhà khoa học để đảm bảo sự chính xác của tính toán này.

Theo một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers của Hoa Kỳ, tờ báo khẳng định chỉ có 20% chất thải xả vào biển có thể chìm xuống đáy biển, trong khi phần còn lại sẽ phân tán ở những nơi khác do dòng chảy và sóng biển, điều này có nghĩa là các vùng biển rộng lớn xung quanh sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tổng lượng chất thải xả vào biển trên toàn cầu chỉ có một triệu tấn trong năm 2009. Theo đó, lượng chất thải của Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ xuống biển tương đương với tổng lượng chất thải của phần còn lại trên thế giới đổ ra biển, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm cho môi trường.

Nguy hiểm hơn, việc đổ chất thải xuống biển có thể được lấy làm tiền lệ cho các hành vi vi phạm tương tự đối với môi trường biển.

Theo báo Lao Động, chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định cho phép Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện động thái này, một công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã đệ trình đơn lên Bộ nhằm xin phép được thải 2,4 triệu m3 bùn và cát nạo vét từ nơi khác xuống vùng biển Bình Thuận.

Đối diện các kháng nghị mạnh mẽ của công chúng, chưa rõ liệu kế hoạch đổ gần một triệu tấn bùn, cát và các trầm tích khác sẽ được tiếp tục hay không. Trong trường hợp xấu nhất, động thái này sẽ là một bước nguy hiểm nhấn chìm môi trường biển quốc gia.

 

Dịch bởi: TRANPHUONG

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục