Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều bậc cha mẹ phản đối mô hình giáo dục mới

Nhiều bậc cha mẹ phản đối mô hình giáo dục mới

10/09/2016
Mức căn bản

Parents oppose new educational model

Hundreds of parents in Nghe An Province have gathered at a local primary school to protest against the Ministry of Education and Training's new Vietnam Escuela Nueva (VNEN) education programme.

 Students study with the VNEN programme at Nguyen Trai Primary School in Vinh City

The parents gathered at Nguyen Trai Primary School in Vinh City on August 23 with posters saying the VNEN programme should be stopped.

Representatives from the city's Education and Training Department and leaders of the school had come to meet with the parents who insisted that the programme was not suitable for their children.

The parents claimed that the abnormal posture while studying the programme is badly affecting their children's vision and spine. Meanwhile, the school is in short of proper equipment required by the programme so students sometimes have difficulties studying.

In addition, the programme hasn't brought positive outcomes with students showing a lack of interest and so not learning much.

Moreover, students are having problems joining with those from other schools that don't follow the VNEN.

Many parents said that they have tried to find extra classes for their children or move them to other schools that do not take the programme.

At the meeting with parents, head of the city Department of Education and Training, Thai Khac Tan, said that they will gather all the opinions from parents and send to the ministry for further directions.

It is said that many parents in Hung Dung 1 Primary School in the city have also tried to move their students to other schools after a short time the programme was piloted at the school.

VNEN was designed to make students more engaged in class with teachers serving as facilitators, and parents as well as other community members more involved in making learning relevant to children.

The VNEN project, worth about US$84.6 million, funded by the Global Partnership for Education, was run in more than 2,300 primary schools and about 1,000 secondary schools between January 2013 and May 2016.

In a document sent to heads of localities nationwide early this month, Minister Phung Xuan Nhạ said although the model created a friendly education environment, it had shortcomings.

Nhạ said applying the model in schools with few teachers and poor infrastructure was ineffective. Therefore, after the project ended, applying the model was made voluntary.

Schools that had yet to apply the model were encouraged to use the model’s plus points in their teaching, he said.

Several localities asked the ministry to suspend the application and extension of the teaching model.

Source: Dtinews

 

 

Nhiều bậc cha mẹ phản đối mô hình giáo dục mới

Hàng trăm phụ huynh ở tỉnh Nghệ An đã tụ tập tại một trường tiểu học địa phương để phản đối chương trình giáo dục VNEN của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh đang học trong chương trình VNEN tại trường tiểu học Nguyễn Trãi ở Thành phố Vinh

Các bậc phụ huynh đã tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thuộc thành phố Vinh vào ngày 23 tháng 8 với áp phích nói về việc nên dừng mô hình VNEN lại.

Đại diện của Sở giáo dục và đào tạo của thành phố và lãnh đạo nhà trường đã đến gặp gỡ với các bậc cha mẹ những người cho rằng chương trình này là không thích hợp cho con em của họ.

Các bậc cha mẹ cho rằng tư thế ngồi không bình thường khi ngồi học trong chương trình đang ảnh hưởng xấu đến thị lực và cột sống của con cái họ. Trong khi đó, vì nhà trường thiếu hụt các thiết bị phù hợp theo yêu cầu của chương trình đã khiến học sinh đôi khi gặp khó khăn học tập.

Ngoài ra, chương trình đã không mang lại kết quả tích cực với các học sinh cho thấy sự thiếu hứng thứ dẫn đến việc không hiểu nhiều.

Hơn nữa, nhiều học sinh đang gặp vấn đề với việc hòa nhập với bạn bè đến từ các trường không thực hiện theo mô hình VNEN.

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng họ đã phải cố gắng để tìm lớp học thêm cho con cái của họ hoặc chuyển chúng đến các trường khác mà không giảng dạy theo chương trình.

Tại cuộc họp với các bậc cha mẹ, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ông Thái Khắc Tân, cho biết rằng họ sẽ tập hợp các ý kiến của tất cả các vị phụ huynh và gửi cho Bộ để được hướng dẫn thêm.

Người ta nói rằng nhiều phụ huynh tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 trong thành phố cũng đã cố gắng để chuyển con mình sang các trường khác sau một thời gian ngắn khi chương trình đã được triển khai thí điểm tại trường.

Mô hình VNEN được thiết kế để giúp cho học sinh năng nổ hơn trong trong lớp học cùng với giào viên là người hỗ trợ thêm, và phụ huynh cũng như các thành viên khác trong cộng đồng cũng sẽ tham gia nhiều hơn trong việc học tập có liên quan đến trẻ em.

Dự án VNEN trị giá khoảng 84,6 triệu USD được tài trợ bởi Global Partnership for Education, đã được vận hành trong hơn 2.300 trường tiểu học và khoảng 1.000 trường trung học từ giữa tháng 1 năm 2013 và tháng 5 năm 2016.

Trong một tài liệu gửi đến người đứng đầu của các địa phương trên toàn quốc vào đầu tháng này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết mặc dù mô hình này giúp tạo ra một môi trường giáo dục thân thiện nhưng nó vẫn có thiếu sót.

Ông Nhạ cho biết việc áp dụng mô hình vào các trường học có ít giáo viên và cơ sở hạ tầng nghèo nàn là không hiệu quả. Vì vậy, sau khi dự án kết thúc, việc áp dụng mô hình giáo dục này đã được thực hiện tự nguyện.

Các Trường học hiện vẫn chưa áp dụng chương trình được khuyến khích sử dụng các điểm cộng của mô hình trong việc giảng dạy của mình, ông nói.

Một số địa phương yêu cầu Bộ đình chỉ việc áp dụng và mở rộng mô hình giảng dạy này.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục