Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều học sinh nghĩ rằng các trường dạy nghề mang lại nhiều cơ hội việc làm

Nhiều học sinh nghĩ rằng các trường dạy nghề mang lại nhiều cơ hội việc làm

15/07/2016
Mức căn bản

Students think vocational schools offer more job opportunities

Going to vocational schools instead of university tends to be the choice of more students. Reports show workers with good skills can have better incomes than some university graduates.

Going to vocational schools instead of university tends to be the choice of more students. 

Tran Van Hai, a student at the Ky Anh High School in Ha Tinh province, said he does not intend to continue studying at university though his learning capability is good.

“I know a lot of university graduates who are unemployed. I think it would be better for me to go to vocational school or go abroad as exported worker after I finish high school,” he said.

“My sister only passed the exam to enter the Hue City University of Education after three trials. She finished the school in 2012 and stayed jobless for two years. She has just opened a fashion shop in town to earn her living,” he said.

Cao Van Sam, deputy general director of the General Department of Vocational Training, noted that he can see big changes in Vietnamese students’ thoughts about careers.

 

“They have realized that workers with good skills can more easily find jobs and have better incomes than university graduates,” he said.

 

 The reports from local education and training departments show high percentages of students who register to attend the finals just to finish high school, not to apply for university.

In Ha Giang and Hoa Binh provinces, 70 percent of high school students said they don’t intend to go to university. The ps are 55 percent in Yen Bai, Bac Kan and Dien Bien, and 35 percent in Kon Tum province.

Not only poor provinces, but Hanoi has also seen a significant decrease in the number of students planning to go to university. A report showed that 14,716 out of 66,006 students in the city only want to finish high schools. The ratio was 11,000 vs 84,000 in 2015.

According to Ngo Van Chat from the Hanoi Education and Training Department, the proportion is especially high in some schools, such as Einstein (70 percent) and Mac Dinh Chi (90 percent).

Quach Van Son, headmaster of Sao Bay High School in Hoa Binh, noted that students might see how hard teachers have to struggle to become official workers to receive salary from the state budget and they are discouraged.

Sam said it is necessary to encourage students to go to vocational school after they finish high school. It is less costly to go to vocational school than to university, while students can easily find jobs after graduation.

 

A report of his general directorate showed that 70 percent of vocational school graduates can find jobs immediately. The proportion is 100 percent in some ‘hot’ careers.

 

“A skilled welder now earn up to VND100 million a month,” he said. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều học sinh nghĩ rằng các trường dạy nghề mang lại nhiều cơ hội việc làm

Đi học nghề thay vì vào các trường đại học là xu hướng lựa chọn của nhiều học sinh. Một số Báo cáo cho thấy người lao động với kỹ năng tốt có thể có kết quả tốt hơn so với một sinh viên tốt nghiệp đại học.

Đi học nghề thay vì chọn các trường đại học là xu hướng lựa chọn của nhiều sinh viên.

Trần Văn Hải, một học sinh tại trường trung học phổ thông Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cậu không có ý định tiếp tục theo học đại học mặc dù khả năng học tập của cậu là khá tốt.

"Tôi biết rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, những người đang thất nghiệp. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tôi nếu đi học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động sau khi tôi tốt nghiệp trung học phổ thông", Hải nói.

"Chị gái tôi đậu Đại học Sư phạm Huế sau ba lần thi. Cô đã tốt nghiệp trường học vào năm 2012 và bị thất nghiệp trong hai năm. Chị ấy vừa mở một cửa hàng thời trang trong thành phố để kiếm sống" Hải cho biết.

Ông Cao Văn Sâm, Phó tổng giám đốc Tổng cục Dạy nghề lưu ý rằng ông có thể nhìn thấy những thay đổi lớn trong suy nghĩ của sinh viên Việt Nam về sự nghiệp.

"Họ đã nhận ra rằng người lao động có kỹ năng tốt có thể dễ dàng tìm được việc làm và có kết quả tốt hơn so với sinh viên tốt nghiệp đại học" ông nói.

Những báo cáo từ các sở giáo dục và đào tạo địa phương cho thấy một tỷ lệ những học sinh đăng ký tham dự kì thi tốt nghiệp chỉ để hoàn tất trung học mà kho ứng tuyển vào các trường đại học là khá cao.

Ở các tỉnh Hà Giang và Hoà Bình, 70% học sinh trung học cho biết họ không có ý định đi học đại học. Con số là 55% ở Yên Bái, Bắc Kạn, Điện Biên, và 35% ở tỉnh Kon Tum.

Không chỉ các tỉnh nghèo, mà cả Hà Nội cũng đã có sự giảm đáng kể số lượng sinh viên có kế hoạch học đại học. Một báo cáo cho thấy 14.716 học sinh tốt nghiệp trong số 66.006 học sinh ở thành phố chỉ muốn tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ là 11.000 và 84.000 vào năm 2015.

Theo ông Ngô Văn Chất đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ này đặc biệt cao ở một số trường học, như Einstein (70%) và Mạc Đĩnh Chi (90%).

Ông Quách Văn Sơn, hiệu trưởng của trường trung học Sao Bay tại Hòa Bình, lưu ý rằng học sinh có thể đã nhìn thấy các giáo viên phải đấu tranh một cách khó khăn như thế nào để trở thành nhân viên chính thức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước và họ bị nản lòng.

Ông Sâm nói rằng rất cần thiết để khuyến khích học sinh đi học nghề sau khi học xong trung học. Đi học nghề ít tốn kém hơn là học đại học, trong khi đó học sinh cũng có thể dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Một báo cáo của Ban Giám đốc của ông cho thấy 70% sinh viên tốt nghiệp trường nghề có thể tìm được việc làm ngay lập tức. Tỷ lệ này là 100% đối với một số ngành nghề 'hot'.

"Một thợ hàn lành nghề hiện nay thu nhập lên tới 100 triệu đồng một tháng," ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục