Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Nhiều thanh thiếu niên Việt Nam sa chân vào nấm ma thuật

Nhiều thanh thiếu niên Việt Nam sa chân vào nấm ma thuật

09/08/2017
Mức căn bản

More VN youth tripping on magic mushrooms

Consuming magic mushrooms has emerged as the latest trend among Vietnamese youth who are into mind-altering substances.

Many people are worried about the impacts this trend could have on the youth.

Local reports say magic mushrooms (Psilocybe pelliculosa), have become particularly popular among the youth who tend to consume substances like marijuana and “American grass,” slang for numerous synthetic drugs.

The “magic” mushroom contains psilocybin, a hallucinogenic substance.

It is said that the hallucinogenic effects can start approximately 30 minutes after the mushrooms are consumed. A person’s perceptions of color, sound and light may change. Surfaces may seem to move or ripple. Moving objects may seem to have visible trails that linger behind them. Along with these effects, some people also feel nauseous, muscle weakness, and other physical changes. Changes in perception and thinking can last between three and eight hours.

The mushroom grows across wide sections of Mexico, South America, Malaysia, India and Indonesia. 

Because of its effects, the mushroom has been made illegal in many countries.

In Viet Nam, meanwhile, it has gained popularity among some groups of young people as a new kind of drug. It is easy to find the mushroom on many websites, promoting it as a “magic” product.

According to some websites, around 30 minutes after taking the mushroom, a person feels very excited and experiences a “trip” to paradise or promised land.

The websites also carry some comments from those who tried the product out of curiosity to experience the “trip”.

Dinh Van B, a supplier of  the magic mushrooms in Ha Noi, told the Tieng Chuong (The Bell) website of the National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Control that it costs around VND300,000 (US$22) for 5g of mushroom to experience a “trip”.

“You should try it at least once in your lifetime, you will have a very exciting time,” he said.

However, some people who’ve tried the mushroom have said that they’ve had bad experiences, very unlike what is advertised.

Bui Van N. of Ha Noi said he tried the mushroom once and would never do it again.

“At first, it was exciting and fun. Everything seemed to change completely and it sounded like I was in a completely different world. Something magic happened and changed the world.

“However, a few hours later, I lost consciousness and fell into a deep dream with terrible things. At that time, I had thought that I was facing death and wanted to escape but could not. I felt desperate,” he recalled.

The trip lasted for nearly a day, he said.

Another user said 50 minutes after taking the mushroom, he felt that his head had automatically turned round and his body seemed to be bent.

“I cried sometimes and laughed at other times. I also did many strange things…. It was very frightening,” he said.

One expert said that as a natural product with different amounts of active elements, users could have bad or good “trips,” depending on their moods, bodies, characteristics and surrounding environment.

"Besides, it is easy for sellers to mix mushrooms with other kinds of substances to make profit and users won’t know this," he warned. Using this mushroom in a wrong way could lead to temporary or long-term schizophrenia, he added.

Doctor Tran Thi Hong Thu of the Mai Huong Hospital, which specialises in mental health and addiction, said the use of mushrooms containing hallucinogenic substances can make people feel dizzy, sick and tired.

Overuse of the mushroom can make users dependent on it, she said, adding that it would be particularly dangerous for those suffering from mental illness. 

According to the Ha Noi Police’s Drug Crime Investigation Office, it has discovered some cases of trading and smuggling of the magic mushrooms into Viet Nam. Tests show that these contain narcotics that are yet to be named in the Government’s list of banned substances.

Bui Duc Thiem, Deputy Head of Office No 5 of the Ministry of Public Security’s Drug Crime Investigation Department, said some kinds of drugs, like American grass and khat (Catha edulis) leaves are being used in Viet Nam, but it was very difficult for police to crackdown on this crime because they were not in the list managed by the Government.

“We will co-ordinate with relevant agencies to propose that the Government brings these kinds of drugs into the list it manages, so that this abuse can be fought more effectively,” he said. 

Source: VIETNAMNET

 

Nhiều thanh thiếu niên Việt Nam sa chân vào nấm ma thuật

Tiêu thụ nấm ma thuật nổi lên như một xu hướng mới nhất trong giới trẻ Việt Nam, những người đang sử dụng các chất thay đổi tâm trí.

Nhiều người lo lắng về những tác động mà xu hướng này có thể gây ra đối với giới trẻ.

Các báo cáo địa phương nói rằng nấm ma thuật (Psilocybe pelliculosa), đã trở nên phổ biến trong giới thanh thiếu niên có xu hướng tiêu thụ các chất như cần sa và "cỏ Mỹ" tiếng lóng dùng cho nhiều loại ma túy tổng hợp.

Nấm "ma thuật" chứa psilocybin, một chất gây ảo giác.

Người ta nói rằng các tác động gây ảo giác có thể bắt đầu khoảng 30 phút sau khi dùng loại nấm này. Nhận thức của một người về màu sắc, âm thanh và ánh sáng có thể thay đổi. Các mặt phẳng dường như di chuyển hoặc gợn sóng. Các vật thể di chuyển dường như có những vệt dài có thể nhìn thấy đằng sau chúng. Cùng với những ảnh hưởng này, một số người cũng cảm thấy buồn nôn, yếu cơ, và những biến đổi thể chất khác. Sự thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ có thể kéo dài từ ba đến tám tiếng.

Loại nấm này mọc rộng rãi khắp Mexico, Nam Mỹ, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia.

Do các tác động của nó, loại nấm này đã được xem là bất hợp pháp ở nhiều nước.

Trong khi đó, ở Việt Nam, nó lại trở thành một loại chất kích thích mới của một số nhóm thanh thiếu niên. Thật dễ dàng tìm thấy loại nấm này trên nhiều trang web, quảng cáo nó như là một sản phẩm "ma thuật".

Theo một số trang web, khoảng 30 phút sau khi dùng nấm, người ta sẽ cảm thấy rất hứng khởi và trải nghiệm một "chuyến" đến thiên đường hoặc miền đất hứa.

Các trang web cũng trưng lên một số ý kiến từ những người đã thử sản phẩm vì tò mò về trải nghiệm "chuyến đi".

Ông Đinh Văn B, nhà cung cấp nấm ma thuật tại Hà Nội, nói với trang web Tiếng Chương (The Bell) của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm, tốn khoảng 300.000 đồng (22 đô la Mỹ) cho 5g nấm để được trải nghiệm một "chuyến đi".

"Bạn nên thử nó ít nhất một lần trong đời, bạn sẽ có một khoảng thời gian rất thú vị," ông nói.

Tuy nhiên, một số người đã thử nấm nói rằng họ đã có trải nghiệm tồi tệ, cực kỳ không giống những gì được quảng cáo.

Bùi Văn N. ở Hà Nội cho biết anh đã thử loại nấm này một lần và sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

"Mới đầu, thật thú vị và vui vẻ. Mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn và có vẻ như tôi đã ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. Phép màu xảy ra và thay đổi thế giới.

"Tuy nhiên, vài giờ sau, tôi mất ý thức và rơi vào một giấc mơ sâu với những điều khủng khiếp. Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng tôi đang phải đối mặt với cái chết và muốn trốn thoát nhưng không thể. Tôi cảm thấy tuyệt vọng," anh nhớ lại.

Chuyến đi kéo dài gần một ngày, anh nói.

Một người dùng khác cho biết 50 phút sau khi dùng nấm, anh cảm thấy đầu tự động quay mòng mòng và cơ thể dường như bị uốn cong.

"Tôi thỉnh thoảng khóc vài lúc và những lúc khác lại cười. Tôi cũng đã làm nhiều điều kỳ lạ .... Nó rất đáng sợ," anh nói.

Một chuyên gia cho biết, như một sản phẩm tự nhiên có liều lượng các yếu tố hoạt động khác nhau, người dùng có thể có "những chuyến đi" tồi tệ hoặc tốt đẹp, tùy thuộc vào tâm trạng, cơ địa, tính cách và môi trường xung quanh.

"Bên cạnh đó, người bán dễ dàng trộn lẫn nấm với các loại chất khác để kiếm lời và người dùng sẽ không biết điều này", ông cảnh báo. Sử dụng loại nấm này sai cách có thể dẫn đến tâm thần phân liệt tạm thời hoặc lâu dài, ông nói thêm.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Bệnh viện Mai Hương, chuyên về sức khỏe tâm thần và nghiện, cho biết việc sử dụng nấm có chứa chất gây ảo giác có thể làm cho người ta cảm thấy chóng mặt, ốm yếu và mệt mỏi.

Bà nói, việc lạm dụng nấm có thể làm cho người sử dụng phụ thuộc vào nó, và nói thêm rằng nó sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với những người bị bệnh tâm thần.

Theo Cục Điều tra tội phạm ma túy của Công an Hà Nội, đã phát hiện một số trường hợp kinh doanh và buôn lậu nấm ma thuật vào Việt Nam. Các cuộc kiểm tra cho thấy những thứ này có chứa chất kích thích chưa được liệt vào danh sách các chất bị cấm của Chính phủ.

Theo ông Bùi Đức Thiêm, Phó Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm ma túy của Bộ Công an, một số loại thuốc như cỏ Mỹ và lá khat (Catha edulis) đang được sử dụng ở Việt Nam nhưng rất khó để công an thẳng tay trừng trị tội này vì chúng không có trong danh sách do Chính phủ quản lý.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan để đề xuất Chính phủ đưa những loại chất kích thích này vào danh mục quản lý, nhờ đó có thể chiến đấu chống tình trạng lạm dụng này hiệu quả hơn", ông nói.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục