Bài viết liên quan:

REALISATION OF MISTAKE

A deer was very upset with his wife as she always fought with him. One day, the doe left her abode and went to a nearby jungle and started staying with another deer.

Once, when they both were resting in a cave, they heard the roar of a lion. The doe said to the deer, "What shall we do now? This lion will kill us both."

The deer replied, "I am going my way. You take care of yourself." The doe was taken aback at this. She recalled how her husband saved her many times from crisis.

She fled from the back of the cave and soon reached her deer. The deer felt very happy to see his wife back.

The doe realized her mistake and promised to behave.

Source: Kids Front

 

 

 

Nhìn nhận lỗi lầm

Một chú nai cảm thấy rất buồn vì ngày nào vợ cũng cãi nhau với anh ấy. Một ngày nọ, nai vợ rời khỏi nhà và đã đi đến khu rừng nhiệt đới cách đó không xa, nàng ta bắt đầu chung sống với con nai khác.

Một lần nọ, khi cả hai đang nghỉ ngơi trong một hang động, chúng đã nghe tiếng gầm của một con sư tử.Con nai cái nói với nai đực rằng: "Chúng ta phải là gì bây giờ? Hắn sẽ giết chết chúng ta mất!"

Con nai đáp lại: "Tôi đi đường tôi còn cô hãy tự bảo trọng." Cô nàng rất sửng sốt. Cô ấy đã nhớ lại những lúc chồng mình cứu mình trong lúc hoạn nạn như thế nào.

Nai vợ lẩn trốn phía sau một cái hang và sớm tìm lại chồng mình. Nai chồng cảm thấy rất hạnh phúc vì vợ mình đã quay về.

Con nai cái đã nhận ra lỗi lầm của mình và đã hứa sẽ cư xử đàng hoàng.

 

Dịch bởi: nguyenthao