Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Những câu chuyện kỳ ​​lạ và hấp dẫn đằng sau những bài hát Giáng sinh yêu thích của bạn

Những câu chuyện kỳ ​​lạ và hấp dẫn đằng sau những bài hát Giáng sinh yêu thích của bạn

15/12/2017
Mức căn bản

The strange and fascinating stories behind your favorite Christmas songs

Here's a closer look at the stories behind some of your favorite holiday tunes.

'Santa Claus Is Coming To Town'

Inspiration can strike you anywhere, even on a subway. While traveling to a music publisher's office in 1933, the tune's songwriters John Frederick Coots and Haven Gillespie sat in a subway car and penned the song on the back of an envelope.

'All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth'

It started off with Donald Gardner asking a group of second-graders to complete the sentence, "All I want for Christmas is ... " No, no one really said they wanted their two front teeth for Christmas.

But when Gardner listened to their wishes, some of the students' lisps gave him the inspiration for his 1948 hit. He went home that night and wrote the song in 30 minutes.

'Have Yourself a Merry Little Christmas'

When songwriters Hugh Martin and Ralph Blaine originally wrote the holiday classic for the 1944 movie, "Meet Me in St. Louis," Judy Garland didn't like it.

The actress said it was so sad it would make her co-star Margaret O'Brien cry and leave herself looking like a monster. After some debate, the songwriters changed the song to the version that is in the movie.

'Do You Hear What I Hear?'

A plea for peace, maybe? Songwriters and then-married couple Noel Regney and Gloria Shayne Baker wrote the song during the Cuban missile crisis in October 1962.

The song later went on to sell more than a quarter-million copies during that Christmas season.

'I'll Be Home for Christmas'

Walter Kent and James Gannon's song captured the mood of homesick Americans in 1943, especially the soldiers who were in the depths of World War II.

It was the most requested song at Christmas U.S.O. shows in Europe as well as the Pacific.

'The Twelve Days of Christmas'

It may actually be an 18th-century memory game intended to help young Catholics learn the tenants of their faith.

Over the centuries, some said the song's gifts have hidden meanings, including the "true love" symbolizing God and "the partridge in a pear tree" as Jesus Christ.

'Let It Snow!'

That's probably what composer Jule Styne and lyricist Sammy Cahn desperately wanted in July of 1945. That's when they wrote this song, in the middle of heat wave in Hollywood.

Source: edition.cnn.com

 

Những câu chuyện kỳ ​​lạ và hấp dẫn đằng sau những bài hát Giáng sinh yêu thích của bạn

Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về những câu chuyện đằng sau một số giai điệu ngày lễ yêu thích của bạn.

Ông già tuyết đang đến thị trấn chúng ta.

Cảm hứng có thể tấn công bạn bất cứ nơi nào, ngay cả trên tàu điện ngầm. Trong khi đi du lịch đến văn phòng của một nhà xuất bản âm nhạc vào năm 1933, các nhà soạn nhạc John Frederick Coots và Haven Gillespie ngồi trong một chiếc xe điện ngầm và viết bài hát lên mặt sau của một bì thư.

'Tất cả điều tôi muốn cho Giáng Sinh này là hai cái răng cửa của tôi'

Nó bắt đầu với Donald Gardner khi yêu cầu một nhóm học sinh lớp hai hoàn thành câu sau, "Tất cả điều tôi muốn cho Giáng sinh là ..." Không, không ai thực sự nói rằng họ muốn hai cái răng cửa của họ cho Giáng sinh.

Nhưng khi Gardner lắng nghe mong muốn của chúng, những giọng nói ngọng nghịu của học trò đã cho anh ta nguồn cảm hứng cho hit năm 1948 của mình. Anh ấy đã về nhà đêm đó và đã viết bài hát trong vòng 30 phút.

'Chúc bạn một đêm Giáng sinh an lành'

Khi các nhà soạn nhạc Hugh Martin và Ralph Blaine lúc đầu đã viết cuốn tiểu thuyết ngày lễ cho bộ phim năm 1944 "Gặp tôi ở St. Louis", Judy Garland không hề ưng ý nó.

Nữ diễn viên nói rằng thật đáng buồn, nó sẽ làm cho cô bạn diễn Margaret O'Brien khóc cho coi và làm cô ấy trông giống như một con quái vật. Sau một số cuộc tranh luận, các nhà soạn nhạc đã thay đổi bài hát thành phiên bản trong phim.

'Bạn có nghe thấy những gì tôi nghe không?'

Một lời cầu xin cho hòa bình, liệu có thể? Các nhà soạn nhạc và cặp đôi kết hôn Noel Regney và Gloria Shayne Baker đã viết bài hát trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 năm 1962.

Bài hát sau đó đã bán được hơn một phần tư triệu bản trong suốt mùa Giáng sinh.

' Tôi sẽ ở nhà để đón Giáng sinh'

Các bài hát của Walter Kent và James Gannon đã thu hút được tâm trạng nhớ nhà của người Mỹ vào năm 1943, đặc biệt là những người lính dấn thân sâu vào Thế chiến II.

Đây là bài hát được yêu cầu nhiều nhất vào Giáng sinh U.S.O. cho thấy ở châu Âu cũng như Thái Bình Dương.

'Mười hai ngày của Giáng sinh'

Nó có thể thực sự là một trò chơi trí nhớ thế kỷ 18 nhằm giúp những người Công giáo trẻ tìm hiểu về những người theo đức tin của họ.

Qua nhiều thế kỷ, một số người nói món quà của bài hát có ý nghĩa ẩn dụ, bao gồm cả "tình yêu chân thật" tượng trưng cho Thiên Chúa và "Con chim đa đa trong cây lê" như chúa Jesus.

'Hãy để tuyết rơi!'

Đó có thể là mong muốn vô vọng của nhà soạn nhạc Jule Styne và nhà thơ Sammy Cahn vào tháng 7 năm 1945. Đó là khi họ viết bài hát này, ở giữa làn sóng nóng ở Hollywood.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục