Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Những câu danh ngôn song ngữ Anh-Việt về con người và sự thấu hiểu

Những câu danh ngôn song ngữ Anh-Việt về con người và sự thấu hiểu

04/11/2016
Mức căn bản

The most famous quotes about human beings

Here is the collection for 10 famous sayings about writers, leaders, and those who researched about human beings. CEP introduces these quotes as a part of the English topic: "Being human" on Timeline Learning platform.

1. “Friends are the family you choose.” ― Jess C. Scott

2. “It's not what happens to us, but our response to what happens to us that hurts us.” ― Stephen R. Covey

3. “Procrastination is the art of keeping up with yesterday” ― Don Marquis

4. “Perhaps because I'll never be one, humans are interesting to me.” ― Jeff Lindsay

5. “No one really knows why humans do what they do.” ― David K. Reynolds

6. “People who discriminate doesn't understand that they are a stranger to others.” ― Jestoni

7. “Whenever you feel like criticizing any one...just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.” ― F. Scott Fitzgerald

8. “I don't like that man. I must get to know him better.” ― Abraham Lincoln

9. “If one does not understand a person, one tends to regard him as a fool” ― C.G. Jung

10. “To perceive is to suffer.” ― Aristotle

Source: Internet

 

 

Những câu nói nổi tiếng về hành vi của con người

Bên dưới là danh sách 10 câu nói nổi tiếng của những nhà văn, các nhà lãnh đạo và những người nghiên cứu về hành vi của con người. CEP giới thiệu những câu nói này như là một phần trong chủ đề tiếng Anh 'Là con người' trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning

1. "Bạn bè là gia đình mà bạn lựa chọn" ― Jess C. Scott

2. "Nó không phải là điều xảy ra với chúng ta, nhưng phản ứng của chúng ta với những việc như vậy lại gây tổn thương cho chính chúng ta"― Stephen R. Covey

3. "Sự chần chừ chính là nghệ thuật giữ chúng ta lại với ngày hôm qua" ― Don Marquis

4. "Có lẽ bởi vì tôi không bao giờ là người duy nhất, mọi người tạo niềm cảm hứng cho tôi"  ― Jeff Lindsay

5. "Không ai thực sự hiểu tại sao con người lại làm những gì họ đang làm"  ― David K. Reynolds

6. "Những người phân biệt đối xử với người khác thì không hiểu rằng họ đang lạ lùng hơn những người khác" ― Jestoni 

7. "Bất kể khi nào bạn có cảm giác muốn chỉ trích ai đó ... chỉ nên nhớ rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới này cũng có được những lợi thế mà bạn đang có" ― F. Scott Fitzgerald

8. "Nếu tôi không thích ai đó. Tôi cần phải tìm hiểu nhiều hơn về anh ta"  ― Abraham Lincoln

9. "Nếu ta không hiểu một người, ta thường có xu hướng coi anh ta như một kẻ ngốc" ― C.G. Jung

10. "Hiểu cũng chính là chịu đựng" ― Aristotle

 

Dịch bởi: Ce Phan

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục