Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Những câu nói song ngữ Anh-Việt nổi tiếng về tin tức và tạp chí

Những câu nói song ngữ Anh-Việt nổi tiếng về tin tức và tạp chí

06/01/2017
Mức trung cấp

10 famous quotes about newspaper and magazine

1. I respect newspapers, but the reality is that magazine 'photojournalism' is finished. They want illustrations, Photoshopped pictures of movie stars.-- Mary Ellen Mark

2. Objective journalism and an opinion column are about as similar as the Bible and Playboy magazine.-- Walter Cronkite

3. Far more thought and care go into the composition of any prominent ad in a newspaper or magazine than go into the writing of their features and editorials. -- Marshall McLuha

4. If you take a print magazine with a million person circulation, and a blog with a devout readership of 1 million, for the purpose of selling anything that can be sold online, the blog is infinitely more powerful, because it's only a click away. --Timothy Ferriss

5. I couldn't open up a magazine, you couldn't read a newspaper, you couldn't turn on the TV without hearing about the obesity epidemic in America.-- Morgan Spurlock

6. In a magazine, one can get - from cover to cover - 15 to 20 different ideas about life and how to live it.-- Maya Angelou

7. I'm often reading a magazine and hearing about someone's new record, and I think, 'Oh, boy, that's gonna be better than me.' It's a very common thing.-- Paul McCartney

8. You shouldn't presume that all quotes that are in a magazine or a newspaper are accurate.-- Andrew Card

9. A magazine or a newspaper is a shop. Each is an experiment and represents a new focus, a new ratio between commerce and intellect.-- John Jay Chapman

10. My belief is that you live your life by example, and not by a caption on a magazine!-- Jonathan Knight.

11. I buy tons of magazines. They're a big part of how I research characters. And I keep them around and go back to them years later. I just have stacks.-- Jennifer Morrison
 

Source: brainyquote.com

 

 

10 lời trích dẫn nổi tiếng về báo và tạp chí

1. Tôi đánh giá cao báo chí, nhưng thực tế là ảnh phóng sự tạp chí sắp đến hồi kết. Họ chỉ muốn những hình ảnh minh họa, hình ảnh "Photoshop" của ngôi sao điện ảnh.-- Mary Ellen Mark

2. Hai loại: báo chí khách quan và mục báo phản hồi của dư luận sẽ tương tự như các tạp chí Bible và Playboy .-- Walter Cronkite

3. Sự chú ý và thu hút mạnh mẽvào bố cục của bất kỳ quảng cáo nổi bật trong một tờ báo hoặc tạp chí nhiều hơn là việc đọc giả đọc các bài viết về các tính năng và các bài xã luận. -- Marshall McLuha

4. Nếu bạn có một tạp chí in lưu hành với một triệu người đọc, và một blog chỉ với một độc giả nhiệt thành trong 1 triệu người, cùng mục đích thương mại bất cứ thứ gì có thể bán trực tuyến thì blog chiếm ưu thế hơn nhiều bởi vì nó chỉ cần nhấn chuột. --Timothy Ferriss

5. Tôi không thể mở một tạp chí, đọc một tờ báo, bật TV mà không nghe về bệnh béo phì ở Mỹ.-- Morgan Spurlock

6. Trong tạp chí, người ta có thể nhận được - từ đầu đến cuối - 15-20 ý kiến khác nhau về cuộc sống và cách sống.-- Maya Angelou

7. Tôi thường đọc tạp chí và nghe kỷ lục mới của một ai đó, và tôi nghĩ rằng, "Ồ, cậu bé, điều đó khiến cậu sẽ giỏi hơn tôi."  Đó là một lý do bình thường nhất cho việc đọc của tôi.-- Paul McCartney

8. Bạn không nên coi như tất cả các trích dẫn ở trong một tạp chí hay một tờ báo là chính xác.-- Andrew Card

9. Một tạp chí hay một tờ báo là một cửa hàng. Mỗi cửa hàng là một thử nghiệm và là đại diện cho một tiêu điểm mới, một tỷ lệ mới giữa thương mại và trí tuệ .-- John Jay Chapman

10. Tôi tin rằng bạn sống cuộc đời của mình theo hình tượng nào đó, mà không phải bởi một chú thích trên tạp chí - Jonathan Knight

11. Tôi mua hàng tấn tạp chí. Chúng là một phần quan trọng trong cách tôi nghiên cứu về các nhân vật. Tôi giữ lại và xem lại chúng vào những năm sau đó. Tài sản mà tôi sở hữu chỉ là những chồng báo.-- Jennifer Morrison

 

Dịch bởi: thuyloan

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục