Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Những câu nói song ngữ Anh-Việt về ngày bầu cử của Mỹ từ 'những cây bút nổi tiếng'

Những câu nói song ngữ Anh-Việt về ngày bầu cử của Mỹ từ 'những cây bút nổi tiếng'

15/11/2016
Mức trung cấp

11 Quotes On Politics From Famous Writers To Share This Election Day

I know, America. You're sick of politics. I get it. After months of endlessly refreshing FiveThirtyEight every twelve seconds and trying to respond reasonably to your aunt's racist Facebook rants, you're tired. You researched the issues, you registered, you voted (please, please tell me that you voted), and now you want to take a yearlong bath. Even the color orange makes you nauseous now, for some reason. So what better way to try and rinse the ugly 2016 election out of your brain than with a bunch of quotes about politics? Specifically, quotes from famous writers about politics (and how most of those famous writers are sick of politics, too).

Now, to be clear, all of these authors understand that it is extremely, vitally important to get out there and vote. You're not allowed to complain about politics or politicians if you don't vote. And what is America built on, if not complaining about politics? Where would we get the YA dystopia novels to base our movies on, if authors couldn't speak their minds about the government? There's no such thing as apolitical literature (just check out some of Dr. Seuss's early work). So here are some brilliant writers, exercising their right to complain about politics:

1. Anyone who is capable of getting themselves made President should on no account be allowed to do the job.― Douglas Adams

2. The function of freedom is to free someone else.― Toni Morrison

3. If you are bored and disgusted by politics and don't bother to vote, you are in effect voting for the entrenched Establishments of the two major parties, who please rest assured are not dumb, and who are keenly aware that it is in their interests to keep you disgusted and bored and cynical and to give you every possible reason to stay at home doing one-hitters and watching MTV on primary day. By all means stay home if you want, but don't bullshit yourself that you're not voting. In reality, there is no such thing as not voting: you either vote by voting, or you vote by staying home and tacitly doubling the value of some Diehard's vote. ― David Foster Wallace

4. Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself.― Mark Twain

5. Sometimes people hold a core belief that is very strong. When they are presented with evidence that works against that belief, the new evidence cannot be accepted. It would create a feeling that is extremely uncomfortable, called cognitive dissonance. And because it is so important to protect the core belief, they will rationalize, ignore and even deny anything that doesn't fit in with the core belief.― Frantz Fanon

6. No matter how corrupt, greedy, and heartless our government, our corporations, our media, and our religious & charitable institutions may become, the music will still be wonderful.― Kurt Vonnegut

7. Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that "my ignorance is just as good as your knowledge.”― Isaac Asimov

8. Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.― George Orwell

9. We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Sometimes we must interfere. When human lives are endangered, when human dignity is in jeopardy, national borders and sensitivities become irrelevant. Wherever men and women are persecuted because of their race, religion, or political views, that place must―at that moment―become the center of the universe. 

10. Like Lincoln, I would like to believe the ballot is stronger than the bullet. Then again, he said that before he got shot.― Sarah Vowell

11. He knows nothing; and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career.― George Bernard Shaw

Source: bustle.com

 

 

Những câu nói song ngữ Anh-Việt về ngày bầu cử của Mỹ từ 'những cây bút nổi tiếng'

Tôi hiểu, nước Mỹ. Bạn đang phát chán vì chính trị. Tôi hiểu rồi. Sau nhiều tháng không ngừng theo dõi thông tin mới trên trang FiveThirtyEight mỗi mười hai giây và cố gắng phản ứng một cách kiếm chế về những lập luận phân biệt chủng tộc của người thân (ví dụ như dì của bạn) trên Facebook, bạn đang mệt mỏi. Bạn đã nghiên cứu nhiều vấn đề, bạn đã đăng ký, bạn đã bầu chọn (làm ơn, làm ơn cho tôi biết rằng bạn đã bầu chọn) và bây giờ bạn muốn được thư giãn trong một năm. Vì một số lý do nào đó, ngay cả màu da cam (màu của Đảng Dân chủ của những người Kito giáo) cũng làm cho bạn cảm thấy buồn nôn. Có cách nào tốt để tẩy rửa cuộc bầu cử 2016 xấu xí ra khỏi bộ não của bạn hơn là một loạt các câu nói về chính trị? Những câu nói từ các nhà văn nổi tiếng về chính trị (và hầu hết những nhà văn nổi tiếng cũng đang chán ngán vì chính trị như thế nào?)

Bây giờ, để cho rõ ràng, tất cả các tác giả này hiểu rằng điều này là vô cùng, vô cùng quan trọng để đi ra ngoài kia và bỏ phiếu. Bạn không được phép khiếu nại về chính trị hoặc các chính trị gia nếu bạn không bỏ phiếu. Và nền tảng của nước Mỹ, nếu không phàn nàn về chính trị? Nơi nào chúng ta có được cuốn tiểu thuyết YA dystopia được chuyển thể thành phim, nếu các tác giả không thể nói lên điều họ nghĩ về chính phủ? Không có những điều như văn học phi chính trị (hãy đọc Dr. Seuss's early work). Bên dưới đây là một số nhà văn xuất sắc đã thực thi quyền khiếu nại về chính trị:

1. Bất cứ ai có khả năng ứng cử Tổng thống thì không nên được phép làm kinh doanh.- Douglas Adams

2. Bản chất của sự tự do là để giải thoát một người nào đó khác.- Toni Morrison

3. Nếu bạn đang chán ghét chính trị và không bận tâm đến bầu cử trong khi bạn có quyền bỏ phiếu cho các vị trưởng thượng của hai đảng lớn- những người biết rằng họ không ngốc, và những ai nhận thức rất rõ ràng rằng việc bầu cử là mong muốn của họ thì họ luôn khiến cho bạn cảm thấy chán, ghét và hoài nghi chính trị; họ đưa ra cho bạn tất cả các lý do khiến bạn ở nhà và xem MTV vào một ngày rất quan trọng. Hãy ở nhà nếu bạn muốn, nhưng đừng nói rằng bạn không bỏ phiếu. Trên thực tế, không có chuyện không bỏ phiếu: hoặc bạn có bỏ phiếu bằng là phiếu, hoặc bạn bỏ phiếu bằng cách ở nhà và mặc nhiên tăng gấp đôi giá trị những lá phiếu dồn về cho một ứng viên thiên hướng cực đoan nào đó (Diehard- người cực đoan, người bảo thủ). - David Foster Wallace

4. Người đọc cho rằng bạn là một tên ngốc. Và cũng có thể nghĩ rằng bạn là một thành viên của Quốc hội. Nhưng tôi đã tự nói như thế với tôi- Mark Twain

5. Đôi khi người ta thường giữ một niềm tin cốt lõi rất mạnh mẽ. Khi họ được trình bày với các bằng chứng cho thấy các hoạt động đang chống lại niềm tin đó, bằng chứng mới không thể được chấp nhận. Nó sẽ tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu, gọi là sự xung đột nhận thức. Và bởi vì nó là rất quan trọng để bảo vệ niềm tin cốt lõi, họ sẽ hợp lý hóa, bỏ qua và thậm chí từ chối bất cứ điều gì đó không phù hợp với niềm tin cốt lõi.- Frantz Fanon

6. Bất kể tham nhũng, tham lam và sự nhẫn tâm của chính phủ, các nghiệp đoàn, phương tiện truyền thông và các tổ chức tôn giáo và từ thiện có thể trở nên như thế nào thì âm nhạc vẫn sẽ là điều tuyệt vời.- Kurt Vonnegut

7. Điếm tri thức là một mối đe dọa khúc khuỷu tiếp nối theo cách của nó thông qua đời sống chính trị và văn hóa, nó được nuôi dưỡng bởi những quan niệm sai lầm rằng dân chủ có nghĩa là "sự thiếu hiểu biết của tôi cũng đủ tốt như kiến thức của bạn." - Isaac Asimov

8. Ngôn ngữ chính trị được thiết kế để khiến cho những lời nói dối nghe rất trung thực và kẻ giết người trở nên đáng kính và mang lại sự xuất hiện vững chắc của một ngọn gió tinh khiết.- George Orwell

9. Chúng ta phải chọn đứng về phía nào. Đứng trung lập sẽ giúp cho kẻ ác chứ không bao giờ giúp cho nạn nhân. Sự im lặng khuyến khích kẻ đày đọa người khác chứ không bao giờ mang lại lợi ích cho người đau khổ. Đôi khi chúng ta phải can thiệp. Khi cuộc sống của con người đang bị đe dọa, khi phẩm giá con người lâm nguy, khi biên giới quốc gia bị xâm phạm. Bất cứ nơi nào đàn ông và phụ nữ bị ngược đãi vì phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hay quan điểm chính trị thì ở nơi đó - tại thời điểm đó họ phải trở thành trung tâm của vũ trụ.

10. Cũng như tổng thống Lincoln, tôi muốn tin rằng lá phiếu mạnh hơn so với đạn. Sau đó, lại một lần nữa ông nói điều đó trước khi ông bắn.- Sarah Vowell

11. Anh ta không biết gì cả và anh ta nghĩ rằng anh ta biết tất cả mọi thứ. Điều đó giải thích nghiệp chính trị là như thế nào.-George Bernard Shaw

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục