Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Những câu nói song ngữ Anh-Việt về những phát minh, nghiên cứu làm thay đổi thế giới

Những câu nói song ngữ Anh-Việt về những phát minh, nghiên cứu làm thay đổi thế giới

19/10/2016
Mức căn bản

The most famous quotes about inventions, researches that changed the world

Here is the collection for 10 famous sayings about inventors, leaders, and those who changed the world with their researches. CEP introduces these quotes as a part of the English topic: "Major findings for the future world" on Timeline Learning platform.

1. “Give me but a firm spot on which to stand, and I shall move the earth.” ― Archimedes

2. “To invent, you need a good imagination and a pile of junk.” ― Thomas A. Edison

3. “Invention, it must be humbly admitted, does not consist in creating out of void but out of chaos.” ― Mary Shelley

4. “You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.” ― Steve Jobs

5. "If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?" ― Albert Einstein

6. "I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work." ― Thomas A. Edison

7. "Help young people. Help small guys. Because small guys will be big. Young people will have the seeds you bury in their minds, and when they grow up, they will change the world." ― Jack Ma

8. "The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency." ― Bill Gates

9. "If I could explain it to the average person, I wouldn't have been worth the Nobel Prize" ― Richard P. Feynman

10. “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” ― R. Buckminster Fuller

Source: Internet

 Những câu nói song ngữ Anh-Việt về những phát minh, nghiên cứu làm thay đổi thế giới

Bên dưới đây là 10 câu nói của những nhà phát minh, những lãnh đạo .... những người từng thay đổi thế giới với những nghiên cứu của họ. CEP giới thiệu những câu nói bên dưới như là một phần trong chủ đề tiếng Anh: "Những nghiên cứu thay đổi thế giới" trên hệ thống Timeline Learning

1. "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất này lên"― Archimedes

2. "Để phát minh ra được điều gì đó, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống rác" ― Thomas A. Edison

3. "Một phát minh, nó phải được thừa nhận một cách khiêm tốn, không bao gồm những những thứ vô bổ, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra sự hỗn loạn"  ― Mary Shelley

4. "Bạn không thể kết nối các dấu chấm theo cách nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng bằng cách nhìn về quá khứ. Khi đó, bạn phải có niềm tin rằng những dấu chấm đó sẽ liên kết với tương lai theo cách nào đó" ― Steve Jobs

5. "Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đã làm được gì thì chắc hẳn nó không được gọi là nghiên cứu đúng không?― Albert Einstein

6. " Tôi không làm chuyện gì bằng lẽ tình cờ, và cũng không làm ra phát minh nào theo cách tình cơ; chúng đến từ đòi hỏi của công việc" ― Thomas A. Edison

7."Hãy giúp đỡ những người trẻ tuổi. Giúp đỡ những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ bé đó sẽ lớn lên. Những người trẻ tuổi sẽ có những hạt mầm, mà bạn đã gieo vào tâm trí họ, và khi chúng lớn lên, chúng sẽ thay đổi thế giới"  ― Jack Ma

8. "Nguyên tắc đầu tiên của bất kỳ công nghệ nào được sử dụng trong một doanh nghiệp đó là sự tự động áp dụng cách vận hành hiệu quả và nhân rộng hiệu quả của nó ra. Thứ nhìn, nếu như nó không hiệu quả thì nó cũng sẽ nhân rộng sự không hiệu quả của nó ra" ― Bill Gates

9. "Nếu tôi có thể giải thích được cho những người bình thường hiểu được, thì chắc tôi có thể tôi xứng đáng với giải thưởng Nobel" ― Richard P. Feynman

10. "Bạn không bao giờ thay đổi thực tế bằng cách chiến đấu với những vấn đề tồn tại. Để thay đổi điều gì đó, hãy xây dựng một mô hình mới và biến những mô hình hiện trại trở nên lỗi lời" ― R. Buckminster Fuller

 

Dịch bởi: Ce Phan

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục